Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Σ. ΣΕΚΑΠΕ

Συνάδελφοι,
Το Δ.Σ. του ΣΕΚΑΠΕ θα ήθελε να σας ενημερώσει για τα παρακάτω θέματα:

 1. Αποφασίστηκε η ματαίωση της χριστουγεννιάτικης γιορτής, λόγω του ιού της γρίπης.
 2. Επιστολή του ΣΕΚΑΠΕ για το επίδομα των μηχανικών. Δείτε ΕΔΩ.
 3. Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας:
  Στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΚΑΠΕ έγιναν κάποιες τροποποιήσεις σε ρυθμίσεις για εργασιακά θέματα.
  3.1. Η πρώτη αφορούσε βελτιστοποίηση του συμψηφισμού των ωρών εργασίας του διοικητικού προσωπικού από τέσσερις ημέρες σε 15νθήμερη βάση (η ρύθμιση αυτή εκκρεμούσε από την έκδοση της διαιτητικής απόφασης).
  3.2. Η δεύτερη αφορούσε τροποποίηση της παραγράφου 5.5 του άρθρου 2 της από 27/6/2006 ΣΣΕ, η οποία προέβλεπε χορήγηση ενός μηνός περίπου πρόσθετης άδεια μητρότητας. Δόθηκε η δυνατότητα στην εργαζόμενη να διαλέξει εναλλακτικά ή το μήνα αυτόν ή να αιτηθεί στον ΟΑΕΔ την υπαγωγή της στις διατάξεις του νόμου Ν.3655/2008 (Πετραλιά), ο οποίος προβλέπει εξάμηνη άδεια και πληρωμή από τον ΟΑΕΔ.
 4. Στην ίδια συνεδρίαση, το Δ.Σ. του ΚΑΠΕ συζήτησε το θέμα της «αξιοποίησης» του κτήματος στα Λεγραινά, ο πρόεδρος ανέφερε ότι έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τέσσερις εταιρίες και τους στάλθηκε επιστολή για να υποβάλουν τις τελικές προσφορές, ώστε η παραχώρηση να ολοκληρωθεί πριν το τέλος του έτους. Η αντίθεσή μας είναι γνωστή σ’ αυτήν την «αξιοποίηση» και ζητάμε να σταματήσουν οι διαδικασίες μέχρι την εγκατάσταση νέου Δ.Σ., για επανεξέταση του θέματος.

Συνάδελφοι,
ο πρόεδρος του σωματείου μας Δημήτρης Θεοφιλογιαννάκος, ο οποίος παραβρέθηκε σ’ αυτήν τη συνεδρίαση, δε μπόρεσε να την παρακολουθήσει μέχρι τέλους, γιατί αναγκάστηκε να αποχωρήσει.

Αιτία υπήρξε μια πρωτοφανής προσωπική επίθεση του κ. Αγαπητίδη, στον ίδιο, όσο και συλλήβδην στους συνδικαλιστές, αναφερόμενος στη γνωστή ανακοίνωσή μας για την «αποπληρωμή των τιμολογίων του ΥΠΑΝ».

Οφείλαμε να σας ενημερώσουμε για το γεγονός, παρόλο που δε δίνουμε ιδιαίτερη σημασία, ειδικά τώρα που το παρόν Δ.Σ. του ΚΑΠΕ αποχωρεί.

Να σημειώσουμε μόνο, ότι λίγες ημέρες πριν πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ των Προέδρου του ΚΑΠΕ κ. Αγαπητίδη, παρουσία του ΒΓΔ κ. Βακαλόπουλου και του Προεδρείου του σωματείου μας (Θεοφιλογιαννάκος, Σούρα και Σολωμός), όπου όχι μόνο δεν έγινε παραμικρή νύξη για το θέμα, αλλά τουναντίον η συζήτηση ήταν κόσμια, πολιτισμένη και θα λέγαμε εποικοδομητική.

Το Δ.Σ.

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2009

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΣΣΕ 2009

Στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΚΑΠΕ αποφασίστηκαν τροποποιήσεις στην εγκύκλιο Ε2 και στην Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της 27/06/2006.
Συγκεκριμένα:
Στην Εγκύκλιο Ε2
Την αντικατάσταση της 4ης παραγράφου της σελίδας 31 της Εγκυκλίου Ε2 – ωράριο (απόφαση Δ.Σ υπ’ αριθμ. 229/26-09-2006 Θέμα Η.Δ. Νο 3) ως εξής : ..........
Το υπόλοιπο προσωπικό μπορεί να αποχωρεί μετά τη συμπλήρωση επτά τουλάχιστον ωρών εργασίας και ο συμψηφισμός για την κάλυψη των ωρών αυτών θα γίνεται εντός των επόμενων δέκα πέντε ημερών του ισχύοντος ωραρίου λειτουργίας του Κέντρου (8:30 – 17:30).
** Η ρύθμιση αυτή εκκρεμούσε από την υπογραφή της σύμβασης
Στην ΕΣΣΕ της 27/06/2009
Την τροποποίηση λεκτικά της παραγράφου 5.5 του άρθρου 2 της από 27/6/2006 ΣΣΕ ως εξής: ..........
«Οι υπαγόμενες στην παρούσα εργαζόμενες, δικαιούνται με αμετάκλητη και εμπρόθεσμη αίτησή τους, να ζητήσουν είτε: α) την χορήγηση επιπλέον αδείας τοκετού με πλήρεις αποδοχές έως ότου συμπληρωθούν πέντε (5) μήνες, είτε β) να κάνουν χρήση της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας του άρθρου 142 του Ν.3655/2008, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται σε αυτόν με την οικεία Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 33891/606/07.05/2008.»
** Η ρύθμιση αυτή έγινε μετά από αίτημα του σωματείου σε πρόσφατη συνάντηση με τον
πρόεδρο και σχετικής μας επιστολής (Αρ. Πρωτ.: 157/18-11-2009)

Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2009

ΤΟ ΚΑΠΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Με την κυβερνητική εναλλαγή που προήλθε από τις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009, το ΚΑΠΕ πλέον υπάγεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμό 189 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’, 221/5-11-2009) έγινε «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

Το σχετικό άρθρο που μας αφορά:

Άρθρο 6
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής;
1. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μεταφέρονται ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού...
...Στις αρμοδιότητες των μεταφερόμενων υπηρεσιών περιλαμβάνεται και η εποπτεία των νομικών προσώπων και φορέων που υπάγονται σε αυτές στα οποία περιλαμβάνεται και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) (άρθρο 1 π.δ. 375/1987, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 ν. 3734/2009, Α΄ 98).

Όλο το ΦΕΚ στις σελίδες του σωματείου με τη νομοθεσία (http://www.sekape.gr/pages/nomothesia.html)

Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2009

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γενικές παρατηρήσεις σχετικά με το νόμο για την έρευνα και την τεχνολογία


Όπως είναι γνωστό έχει ανασταλεί η εφαρμογή του Νόμου για την Έρευνα και την Τεχνολογία, 3653/08, μέχρι τις 31/12/2009. Το πιθανότερο είναι, μετά και τις αλλαγές στα υπουργεία, να προωθηθεί τροποποίηση ή αλλαγή του.
Το Δ.Σ. του ΣΕΚΑΠΕ θέτει υπόψη σας σήμερα κάποιες πρώτες γενικές παρατηρήσεις του, πιστεύοντας ότι θα αποτελέσουν εφαλτήριο για μια γόνιμη και δημιουργική συζήτηση μεταξύ των εργαζομένων στο ΚΑΠΕ.

Συνάδελφοι,
Η έρευνα σήμερα αντιμετωπίζει σημαντικότατα προβλήματα, όπως η υπο-χρηματοδότησή της, ο προσανατολισμός της, καθώς και το καθεστώς εργασίας του προσωπικού που εργάζεται στους φορείς της.

Χρηματοδότηση
Η ανεπάρκεια της κρατικής χρηματοδότησης (έχουμε 0,6% του ΑΕΠ ενώ ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι 1,9%) έχει ως συνέπεια οι ερευνητικοί φορείς να αναζητούν εξωτερική χρηματοδότηση ακόμη και για τις λειτουργικές τους ανάγκες και για τους μισθούς του προσωπικού τους. Το ΚΑΠΕ αποτελεί τρανό παράδειγμα προς αποφυγή, καθώς αναζητά συνεχώς ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις, αφού το κράτος καλύπτει μόνο το 7% του προϋπολογισμού του.
Απαιτείται:
Αύξηση του κρατικού προϋπολογισμού για την έρευνα
Αύξηση της χρηματοδότησης των ερευνητικών κέντρων.
Κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών.
Χρηματοδότηση της δραστηριότητάς τους.

Προσανατολισμός και σχεδιασμός Ε & Τ
Η έρευνα δεν αντιμετωπίζεται σήμερα ως κοινωνικό αγαθό αλλά ως εμπόρευμα στο πλαίσιο της ελεύθερης αγοράς.
Με το νόμο το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ) θεσμοθετείται η είσοδος των επιχειρήσεων στα όργανα που χαράσσουν στρατηγική για την έρευνα με την πρόβλεψη για να συμμετέχουν στο 15μελές όργανο «πέντε έγκριτα στελέχη του χώρου των επιχειρήσεων» ενώ δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για εκπροσώπους ερευνητών, εργαζομένων στα ερευνητικά κέντρα, κοινωνικούς φορείς, κλπ.
Το ΕΣΕΤ θα μπορούσε να επιτελέσει ουσιαστικό έργο ως ανώτατο όργανο σχεδιασμού της έρευνας με συμμετοχή επιστημόνων από όλους τους κλάδους, των εργαζομένων στα ερευνητικά κέντρα καθώς και με τη συμμετοχή πλειάδας κοινωνικών εταίρων, στο πλαίσιο μιας πολιτικής ενίσχυσης της έρευνας για λογαριασμό και όφελος της κοινωνίας.

Προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων
Απαιτείται:

Πλήρη κάλυψη των μισθών του προσωπικού των Ερευνητικών Κέντρων καθώς και των λειτουργικών τους δαπανών.
Συμμετοχή των εργαζομένων των Ερευνητικών Κέντρων στα Διοικητικά Συμβούλια.
Εκσυγχρονισμός των κανονισμών λειτουργίας των Ερευνητικών Κέντρων και διαφάνεια στην διοικητική και οικονομική διαχείρισή τους.

Το Δ.Σ.

Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2009

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΕΚΑΠΕ

Επιστολή του ΣΕΚΑΠΕ
προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
κα Τ. Μπιρμπίλη

Αξιότιμη κα Υπουργέ,
Με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων σας στο νεοσύστατο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εκ μέρους των εργαζομένων του ΚΑΠΕ σας ευχόμαστε ολόθερμα καλή επιτυχία στο έργο σας.
Το Δ.Σ. του Σωματείου μας εκτιμά ως θετική την εξέλιξη αυτή για το τομέα των ΑΠΕ και της ΕΞΕ. Και εκτιμά ότι ήρθε η ώρα ώστε το ΚΑΠΕ να επιτελέσει το ρόλο που του ορίζεται με τη σχετική νομοθεσία ως το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο σε θέματα Ανανεώσιμων Πηγών, Ορθολογικής Χρήσης και Εξοικονόμηση Ενέργειας (Ν. 2244/94 και Ν. 2702/99).
Το ΚΑΠΕ μετά από τα είκοσι και πλέον χρόνια λειτουργίας του, χρειάζεται την αρωγή σας για την αναβάθμιση του ρόλου του σε θεσμικό επίπεδο στο χώρο της Ενέργειας. Επίσης θεωρούμε ότι απαιτείται η διοικητική και οργανωτική ανασυγκρότησή του καθώς και η οικονομική του εξασφάλιση.
Δεδομένου ότι την εποπτεία του φορέα μας αναλαμβάνει το υπουργείο σας και με την ευκαιρία της συγκρότησης νέου διοικητικού συμβουλίου του ΚΑΠΕ, σας ζητάμε να μεριμνήσετε άμεσα ώστε επιτέλους να υπάρξει εκπροσώπηση των εργαζομένων σε αυτό. Από έτος 2003, έτος ίδρυσης του σωματείου μας, η θέσπιση της εκπροσώπησης του ΣΕΚΑΠΕ παραμένει εκκρεμής, παρά την περί του αντιθέτου υπόσχεση από όλους όσοι πέρασαν από την πολιτική ηγεσία του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης, του οποίου ήμασταν εποπτευόμενος φορέας.
Εκφράζοντας και πάλι τα ειλικρινή μας συγχαρητήρια για την ανάληψη των υπουργικών σας καθηκόντων, ευελπιστούμε ότι σύντομα θα μπορέσουμε να σας παρουσιάσουμε και από κοντά τις θέσεις μας για τα παραπάνω ζητήματα, προγραμματίζοντας μια συνάντηση με το Δ.Σ. μας.

Το Δ.Σ.Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Σ. ΣΕΚΑΠΕ

Σχετικά με όσα αναφέρονται για το Κ.Α.Π.Ε. σε ανακοινώσεις
της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων του Υπουργείου Ανάπτυξης

Το Δ.Σ. του ΣΕΚΑΠΕ δεν συνηθίζει να σχολιάζει δημοσιεύματα, απόψεις, κριτικές οι οποίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με το ρόλο, τη δράση, τα έργα που αφορούν το Κέντρο μας.
Όμως όταν τα ζητήματα αυτά επιχειρούν να δημιουργήσουν μια στρεβλή εικόνα για το ΚΑΠΕ, όταν δεν ξεχωρίζονται διοίκηση – εργαζόμενοι και οι ευθύνες του καθενός, τότε μας πέφτει ο κλήρος για παρέμβαση και πιθανή διευκρίνηση ή αποκατάσταση της αλήθειας.
Το τελευταίο διάστημα έπεσαν στην αντίληψη μας δύο ανακοινώσεις, μίας εκ των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων του ΥΠΑΝ, της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Υπουργείου Ανάπτυξης.
Σ’ αυτές, λίγο ως πολύ, το ΚΑΠΕ φέρεται να έχει αναλάβει έργα «εν κρυπτώ» με αποτέλεσμα την «κατασπατάληση δημόσιου χρήματος» και αφήνονται υπονοούμενα για «ύποπτη μεταφορά αρμοδιοτήτων» από το ΥΠΑΝ προς το ΚΑΠΕ.
Συγκεκριμένα. Σε προεκλογική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας αναφέρεται ότι:
«...εν κρυπτό από τους υπηρεσιακούς παράγοντες (Σ.Σ. του ΥΠΑΝ), λόγω σφοδρής αντίδρασης τους στην εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε φορείς, βρίσκεται σε εξέλιξη (η έχει ήδη ολοκληρωθεί;), πάλι με πρωτοβουλία του πρώην Γ.Γ. ΥΠΑΝ, η ανάθεση έργων στο ΚΑΠΕ μέσω της ΚτΠ, που αφορούν το Εθνικό πληροφορικό σύστημα για την υποστήριξη των ΑΠΕ και της καταμέτρησης της ενεργειακής αποδοτικότητας στα πλαίσια της υλοποίησης των Οδηγίων 2006/32 και 2008/16/ΕΚ, ύψους περίπου 4.000.000 €. Μέσω αυτών των έργων γίνεται προσπάθεια απεμπόλησης αρμοδιοτήτων από τις υπηρεσίες του ΥΠΑΝ προς το ΚΑΠΕ με ταυτόχρονη κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος...».
Κατ’ αρχήν, αντιλαμβανόμαστε την ιδιαίτερη χρονική στιγμή που γίνονται οι συγκεκριμένες αναφορές και το άγχος διαφόρων παραγόντων για τη διαχείριση έργων με σημαντικό προϋπολογισμό.
Ως προς τη συγκεκριμένη παράγραφο οφείλουμε να θυμίσουμε ότι:
Το ΚΑΠΕ από τη νομοθεσία (Ν.2244/94, Ν.2702/99) έχει χαρακτηριστεί ως το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο στους τομείς δραστηριότητάς του (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ορθολογική Χρήση Ενέργειας και Εξοικονόμηση Ενέργειας).
Όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις του αναγνωρίζουν αυτό το ρόλο, όμως καμιά δεν έχει προχωρήσει σε περαιτέρω ρυθμίσεις για να εφαρμοστεί αυτός ο ρόλος του Κέντρου στην πράξη, μέσα από θεσμοθετημένες διαδικασίες.
Όσον αφορά αυτά καθ’ αυτά τα έργα, να θυμίσουμε ή να γνωρίσουμε σε όσους δεν ξέρουν ότι το ΚΑΠΕ ανελλιπώς από το 1998 είναι τελικός δικαιούχος έργων πληροφορικής, των Β’ και Γ’ ΚΠΣ καθώς και του ΕΣΠΑ. Το ΚΑΠΕ λοιπόν ως δημόσιος φορέας, ανέλαβε αυτά τα έργα του ΥΠΑΝ, άλλως τα έργα αυτά θα υλοποιούνταν από εταιρείες πληροφορικής του ιδιωτικού τομέα.
Σε δεύτερη μετεκλογική τους επιστολή γράφουν για «ύποπτη μεταφορά αρμοδιοτήτων σε εποπτευόμενους ή μη φορείς αλλά και σε τρίτους» μπλέκοντας το ΚΑΠΕ με άλλους φορείς και ιδιώτες (μόνο το ΚΑΠΕ ονοματίζεται στις επιστολές αυτές) δημιουργώντας αρνητικούς συνειρμούς για το Κέντρο μας.
Ξεκαθαρίζουμε: Αν υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να ελεγχθούν, είμαστε οι πρώτοι που θα το θέλαμε. Κι είμαστε ανοιχτοί για διάλογο με κάθε καλοπροαίρετο όργανο, με το οποίο έχουμε συν-αντίληψη για συνεργασία και κοινή στάση ή δράση.
Σίγουρα, ο διορισμός της εκάστοτε διοίκησης του ΚΑΠΕ από την πολιτική ηγεσία του πρώην πλέον Υπουργείου Ανάπτυξης, καθορίζει και ως ένα βαθμό τη σχέση τους. Εδώ υπάρχει πράγματι ζήτημα. Και το σωματείο μας έχει δώσει τα δικά του δείγματα γραφής διαχρονικά, σε θέματα διαφάνειας και χρηστής διοίκησης.
Θα θέλαμε να κάνουμε σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι μεταξύ των άλλων διεκδικήσεων μας, σημαντική θέση κατέχει η διεκδίκηση για λογαριασμό του ΚΑΠΕ, όχι μόνο της ανάληψης έργων και υπηρεσιών της πολιτείας, αλλά και η θεσμοθέτηση ουσιαστικών και σαφών αρμοδιοτήτων στα πλαίσια των ΑΠΕ και της ΕΞΕ. Και όλα αυτά όχι σε περιβάλλον ανταγωνισμού με τους συναδέλφους του υπουργείου, αλλά αντιθέτως με σκοπό την ενίσχυση του ρόλου τους, με την προσφορά της δικής μας εξειδικευμένης βοήθειας και υποστήριξης στο δύσκολο έργο τους.
Πιστεύουμε ότι οι συγκεκριμένες ανακοινώσεις, με τον τρόπο που αναφέρουν το ΚΑΠΕ, αδικούν την πραγματικότητα που ζουν καθημερινά πλήθος συναδέλφων που συνεργάζονται με συναδέλφους του ΥΠΑΝ, μία πραγματικότητα που έχει να κάνει με σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και εκτίμησης.
Είναι λάθος, ανύπαρκτα θέματα ή τυχόν διαφορετικές εκτιμήσεις ή ακόμη και αντιθέσεις, θεμιτές και αυτές στις συνεργασίες που αναπτύσσονται, να μεταφέρονται σε επίπεδο θολών καταγγελιών, εν μέσω εκλογών και κυβερνητικών αλλαγών.

Το Δ.Σ.

Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2009

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΟ...ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ


Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με αφορμή την επιστολή μας προς τη Διοίκηση του ΚΑΠΕ, η οποία υπενθυμίζουμε αφορούσε ερωτήματα και προβληματισμούς επί της απόφασης του Δ.Σ. του ΚΑΠΕ, πέντε ημέρες προ των εθνικών εκλογών, για την πληρωμή τιμολογίων επ’ ονόματι του ΥΠΑΝ ύψους 800.000€, εκδομένα από εταιρείες ημερήσιου και περιοδικού τύπου, προέκυψαν ποικιλόμορφα σχόλια, τα οποία διακινήθηκαν από συναδέλφους στους διαδρόμους του Κέντρου.
Ως ΣΕΚΑΠΕ κάναμε αυτό που πιστεύουμε σωστό για το Κέντρο και τους εργαζόμενούς του. Σ’ αυτό θα έπρεπε να είναι μαζί μας όλοι οι εργαζόμενοι και θα θέλαμε να πρωτοστατούν όσοι διορίστηκαν σε θέσεις για «να φυλάγουν Θερμοπύλες».
Για εμάς είναι αυτονόητο ότι, ως εκλεγμένο συνδικαλιστικό όργανο, αλλά και ο καθένας μας ξεχωριστά, δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε εκπτώσεις στην ηθική μας ακεραιότητα, τόσο σε προσωπικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Για εμάς είναι επίσης αυτονόητο ότι ο κάθε ένας συνάδελφος μπορεί και πρέπει να έχει τις προσωπικές του απόψεις περί ηθικής, διαφάνειας, διαφθοράς και άλλων τέτοιων σχετικών ζητημάτων.
Αυτό το οποίο δεν είναι αυτονόητο είναι το δικαίωμα που θεωρούν ότι έχουν κάποιοι συνάδελφοι (ευτυχώς ελάχιστοι) να προσπαθούν να επηρεάσουν αρνητικά με υπαρκτά ή ανύπαρκτα διλήμματα την προσωπική και κυρίως τη συλλογική στάση των άλλων στα παραπάνω ζητήματα.
Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι το Κέντρο μας, ως ένας δημόσιος φορέας, δεν μπορεί και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σαν όχημα τυχόν παράτυπων ή παράνομων πράξεων, από κανέναν και για κανέναν. Τέτοιοι φορείς δεν έχουν μέλλον.ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΣΥΝΕΧΕΙΑ... ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΣ ΤΟΠΟ
Με αυτήν την ευκαιρία, θέλουμε να υπενθυμίσουμε στους αγαπητούς μας συναδέλφους την ύπαρξη του δικτυακού τόπου του ΣΕΚΑΠΕ, στον οποίο έχει αναρτηθεί η σχετική επιστολή και διατίθεται ειδικός χώρος και για την ανάρτηση των ποικιλόμορφων αυτών σχολίων, όπου ο καθένας εξ ημών μπορεί να καταγράψει την άποψή του, επωνύμως και ενυπογράφως. Με αυτόν τον τρόπο, ο καθένας εξ υμών αναλαμβάνει και την ευθύνη των λόγων και της στάσης του, όπως ακριβώς κάνουμε και εμείς, καταγράφοντας τις θέσεις του ΣΕΚΑΠΕ, επωνύμως και ενυπογράφως.
Καθώς επιθυμούμε ο διάλογος αυτός να συνεχιστεί και να είναι εποικοδομητικός, παρακαλούμε όσους εκ των συναδέλφων διαφωνούν με τη στάση του Σωματείου απέναντι σε αυτό το θέμα, να καταθέσουν τις απόψεις τους επώνυμα και δημόσια, εξηγώντας και σε εμάς τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι θα πρέπει να «σιωπούμε» σε ζητήματα ηθικής και χρηστής διαχείρισης των οικονομικών του ΚΑΠΕ.


Το Δ.Σ.

Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2009

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δ.Σ. του ΚΑΠΕ συνεδρίασε εκτάκτως την Δευτέρα, 28-9-2009 με μοναδικό θέμα την «Ενίσχυση Τακτικού Προϋπολογισμού ΚΑΠΕ», την οποία και παρακολούθησε ως παρατηρητής ο Πρόεδρος του σωματείου μας.

Αντικείμενό της ήταν η καταβολή ποσού ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000€) από το Υπουργείο προς το ΚΑΠΕ, που όπως εξηγήθηκε, οι οκτακόσιες χιλιάδες ευρώ (800.000€) είναι για την εξόφληση τιμολογίων που έχουν εκδοθεί στο όνομα του ΥΠΑΝ από διάφορους εκδοτικούς οίκους ημερήσιου και περιοδικού τύπου για την για την προώθηση – διαφήμιση - διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου (σ.σ. Παρατηρητήριο Τιμών υγρών καυσίμων) στο καταναλωτικό κοινό και τους πρατηριούχους. Τα υπόλοιπα 200.000€ θα μείνουν στο ΚΑΠΕ ως αμοιβή για το έργο και τις προαναφερόμενες διαδικασίες αποπληρωμής των τιμολογίων.
Το Δ.Σ. του ΣΕΚΑΠΕ συνεδριάζοντας επίσης εκτάκτως με τη σειρά του την αμέσως επομένη ημέρα, αφού συζήτησε διεξοδικά το θέμα, κατέληξε να εκδώσει επιστολή προς τη διοίκηση για τα ερωτήματα και τους προβληματισμούς που του προκλήθηκαν, από αυτές τις διαδικασίες.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΕΚΑΠΕ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΕ

Πικέρμι, 29 Σεπτεμβρίου 2009
Αρ. Πρωτ.: 151

Προς
Πρόεδρο ΚΑΠΕ
Μέλη Δ.Σ. ΚΑΠΕ


Αγαπητοί κύριοι
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΚΑΠΕ, με αφορμή την έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΚΑΠΕ, της Δευτέρας, 28 Σεπτεμβρίου 2009, με θέμα «Ενίσχυση τακτικού προϋπολογισμού ΚΑΠΕ» θέλει να σας γνωστοποιήσει τα παρακάτω:

Σύμφωνα με την εισήγηση του Υπηρεσιακού Σημειώματος του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, η ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης καλεί το ΚΑΠΕ να προβεί στις απαιτούμενες διαδικασίες ώστε να εξοφληθούν τιμολόγια εκδοτικών οίκων ημερήσιου ή περιοδικού τύπου ύψους 800.000€ που έχουν εκδοθεί στο όνομα του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΥΠΑΝ), για «την προώθηση – διαφήμιση – διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων».
Για μας αυτές οι διαδικασίες μας γεννούν αρκετά ερωτηματικά και προβληματισμούς.

 • Είναι γνωστό ότι το έργο που έχει αναλάβει το ΚΑΠΕ είναι της τάξης των 120.000€ και μας το οφείλει το Υπουργείο που μας το ανέθεσε προφορικά. Τα 800.000 € είναι για την αποπληρωμή των τιμολογίων του ΥΠΑΝ, όπως αναφέρεται στο Υπηρεσιακό Σημείωμα, επομένως τα υπόλοιπα 80.000€ είναι προφανώς η αμοιβή μας για τις πρόσθετες υπηρεσίες .
  Άρα δεν έχουμε να κάνουμε με την ενίσχυση του τακτικού προϋπολογισμού του ΚΑΠΕ, όπως αναφέρεται στην ημερήσια διάταξη.

 • Πότε ξανά στο παρελθόν έγινε έκτακτη (ή τακτική) συνεδρίαση του ΔΣ για την αποδοχή πληρωμής έργου που έχουμε ολοκληρώσει; Πότε ξανά έγινε έστω για την αποδοχή μιας επιπλέον πρόσθετης εργασίας, στα πλαίσια πάλι ενός έργου μας; Ποιο είναι λοιπόν το νόημα αυτής της συνεδρίασης;

 • Τι είναι αυτό που οδηγεί το ΥΠΑΝ για ένα τόσο σημαντικού προϋπολογισμού έργο, όπως η προώθηση – διαφήμιση – διάχυση των αποτελεσμάτων», να ακολουθεί αυτή τη διαδικασία αποπληρωμής των εκδοτικών οίκων ημερήσιου και περιοδικού τύπου;

 • Γιατί το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν πληρώνει με τις υπηρεσίες του, τους εκδοτικούς οίκους για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους; Γιατί «εντέλλεται» το ΚΑΠΕ;

 • Είναι ένα το έργο αυτό; Πόσοι και ποιοι είναι αυτοί οι εκδοτικοί οίκοι; Πως διαπιστώνεται η παροχή αυτών των υπηρεσιών;

 • Ποιος από το ΥΠΑΝ (Πολιτική Ηγεσία - Υπηρεσιακός παράγοντας) δίνει τέτοια εντολή και με πιο τρόπο;

 • Γιατί εμείς ως ΚΑΠΕ το αποδεχόμαστε; Αυτός είναι ο τρόπος ενίσχυσης των οικονομικών του Κέντρου;

 • Γιατί το εσπευσμένο της διαδικασίας και πως (αν) συνδέεται με τις εθνικές εκλογές, πέντε ημέρες πριν από αυτές;

Το Δ.Σ. εκφράζει την βαθιά του ανησυχία για αυτού του είδους τις εντολές του Υπουργείου στο ΚΑΠΕ και πιστεύει ότι επιτέλους οι σχέσεις μας με το ΥΠΑΝ πρέπει να είναι ξεκάθαρες σε όλα τα επίπεδα.
Το ΚΑΠΕ και το προσωπικό του δεν μπορεί να μπαίνει σε διλήμματα οικονομικού περιεχομένου, όταν είναι καθαρό ότι το έργο που επιτελείται είναι υψηλού επιπέδου και επαγγελματικής αρτιότητας.

Ζητάμε άμεσα ξεκάθαρες απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα που προκύπτουν από αυτήν την ασυνήθη διαδικασία και την απεμπλοκή του ΚΑΠΕ αν ευσταθούν στο ελάχιστο οι προβληματισμοί μας.


Το Δ.Σ.

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2009

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς τα μέλη του Σ.Ε.Κ.Α.Π.Ε.

Μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Σ.Ε.Κ.Α.Π.Ε. σας καλούμε σε Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2009 και ώρα 12:00 μ.μ. ( στην κεντρική αίθουσα συνεδριάσεων) με θέμα την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση και άλλα τρέχοντα ζητήματα.
Το Δ.Σ. του ΣΕΚΑΠΕ

Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2009

ΕΚΛΟΓΕΣ 2009: ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ – ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.Ε.Κ.- Ι.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ.)


ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ 18-9-2009

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τα Γ./Δ.Σ. της (Π.Ο.Ε.Ε.Κ.-Ι.), της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Ερευνητικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικού Δικαίου (Π.Ο.Σ.Ε.Ι.Ι.Δ.) και της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών (Ε.Ε.Ε.), σας προσκαλούμε την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2009 στις 11.00 π.μ. στο αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48), σε ημερίδα κατά την οποία οι εκπρόσωποι των κομμάτων θα μας ενημερώσουν για το πρόγραμμα των κομμάτων σχετικά με τα θέματα Έρευνας & Τεχνολογίας στη χώρα μας.


Για τα Γενικά/Διοικητικά Συμβούλια των Ομοσπονδιών και της Ε.Ε.Ε.
Οι Πρόεδροι

Πάνος Γεωργίου
Πετράκης Αριστείδης
Τάσσος Σταύρος

Τρίτη, 28 Ιουλίου 2009

Ε.Σ.Σ.Ε. 2009

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. ΑΓΑΠΗΤΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΠΕ
28/7/2009
Μετά την ανακοίνωση της διαιτητικής απόφασης του ΟΜΕΔ, το ΔΣ ανακοινώνει τα εξής:
1. Εκφράζουμε την ευαρέσκεια μας για την έναρξη προγράμματος πρόσθετης ασφάλισης για τους εργαζόμενους. Το πρόγραμμα θα αφορά κυρίως ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ώστε να λειτουργήσει συμπληρωματικά με τις παροχές των ασφαλιστικών ταμείων ενώ πιθανόν θα υπάρξει δυνατότητα για συμμετοχή και προστατευόμενων μελών της οικογένειας.
2. Αντίθετα, προκαλεί απογοήτευση η διανομή σε ίσα μέρη της χρηματικής επιβράβευσης που αντιστοιχεί στο διοικητικό προσωπικό. Πρόκειται για ισοπεδωτική λογική που μετατρέπει το bonus σε επίδομα και δεν αρμόζει σε Κέντρο που προωθεί την αριστεία και την καινοτομία.

Καλές διακοπές και καλή επάνοδο σε όλους.
Ι. Αγαπητίδης
Πρόεδρος ΔΣ

Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2009

Ε.Σ.Σ.Ε. 2009

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2009

(όλη η σύμβαση εδώ: http://www.sekape.gr/documents/DA_ESSE_2009.pdf)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πικέρμι, 23 Ιουλίου 2009

Συνάδελφοι,
Παραλάβαμε την διαιτητική απόφαση που εξέδωσε ο Διαιτητής του ΟΜΕΔ κ. Κ. Παπαδημητρίου.

Σε περίληψη περιλαμβάνει:

 1. Αυξήσεις στους βασικούς μισθούς κατά ποσοστό 3,5% από 1-1-2009.
 2. Αύξηση του επιδόματος ισολογισμού κατά 7% (από 70% σε 77%).
 3. Θεσπίζεται παροχή Ομαδικής Ιδιωτικής Ασφάλισης όπου η Διοίκηση υποχρεούται να καλύψει τουλάχιστον το 50% του κόστους.
 4. Επεκτείνεται η άδεια σχολικής επίδοσης (4 ημέρες για κάθε παιδί) και για όσους έχουν παιδιά σε παιδικό ή βρεφονηπιακό σταθμό. Καταργείται η υποχρέωση υποβολής δικαιολογητικών από τη σχολική μονάδα.
 5. Αυξάνεται κατά μία ημέρα η άδεια λόγω θανάτου συγγενούς.
 6. Επεκτείνεται η άδεια αιμοδοσίας και για τη λήψη αιμοπεταλίων.
 7. Θεσπίζεται ρύθμιση όπου το ποσό της χρηματικής επιβράβευσης, που προβλέπεται για το διοικητικό προσωπικό, θα διανέμεται σε όλους κατ’ ίσα μέρη.

Θυμίζουμε ότι στη διαιτησία προσφύγαμε μετά την αρνητική απάντηση της διοίκησης στην πρόταση του Μεσολαβητή κ. Ανδρέα Νικολόπουλου.

Τελικά η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα η διαιτητική απόφαση να είναι θετικότερη της πρότασης της μεσολάβησης, αφού έχουμε:

 • Αποδοχή στο σύνολό της πρότασης Μεσολάβησης την οποία απέρριψε η διοίκηση

Προστίθενται:

 • Ικανοποίηση του αιτήματος για ισοκατανομή του όποιου ποσού χρηματικής επιβράβευσης στο διοικητικό προσωπικό.
 • Βελτιστοποίηση του συμψηφισμού των ωρών εργασίας του διοικητικού προσωπικού από τέσσερις ημέρες σε 15νθήμερη βάση. (η διοίκηση δεσμεύτηκε στον Διαιτητή ότι η ρύθμιση αυτή θα ενσωματωθεί άμεσα στην εγκύκλιο και ζήτησε να μην περιληφθεί στην Σ.Σ.)

Τροποποιείται:

 • Η ημερομηνία εφαρμογής των αυξήσεων των βασικών μισθών με ανάλογη εφαρμογή στο ποσοστό. Αντί 5% από 1ης Μαΐου (3,39% ετήσιο) δίδεται 3,50% από 1ης Ιανουαρίου.

Για τις αυξήσεις των βασικών μισθών και την τελική επιλογή του διαιτητή να σημειώσουμε:

 • Ο Μεσολαβητής είχε προτείνει 5% από 1-5-2009 (μεσοσταθμική αύξηση 3,39%).
 • Ο Διαιτητής, όπως μας δήλωσε στη μία και μοναδική συνάντηση που είχαμε, ή θα μας έδιδε από 1ης Μαΐου μικρότερο ποσοστό από το Μεσολαβητή ή θα έδιδε μεγαλύτερο ποσοστό από τη μεσοσταθμική αύξηση, κάτι που τελικά έκανε.
 • Και τα δύο μέρη (Σωματείο και Διοίκηση) του ζητήσαμε να ισχύσουν οι αυξήσεις από 1ης Μαΐου, πρόταση που τελικά δεν έκανε αποδεκτή.

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Συνάδελφοι

Καλώς ορίσατε στις σελίδες διαλόγου του ΣΕΚΑΠΕ

Ήδη έχουμε φύγει από τα στενά όρια εντός του ΚΑΠΕκαι το site μας είναι και έξωθεν επισκέψιμο

Οι σελίδες αυτές είναι για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε ένα διάλογο μεταξύ μας κυρίως, αλλά και με όποιον ενδιαφέρεται να συμμετάσχει.

Συγχωρείστε τα όποια λάθη μας. Είναι μια απόπειρα..

Σας περιμένουμε ...