Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Σ. ΣΕΚΑΠΕ

Συνάδελφοι,
Το Δ.Σ. του ΣΕΚΑΠΕ θα ήθελε να σας ενημερώσει για τα παρακάτω θέματα:

  1. Αποφασίστηκε η ματαίωση της χριστουγεννιάτικης γιορτής, λόγω του ιού της γρίπης.
  2. Επιστολή του ΣΕΚΑΠΕ για το επίδομα των μηχανικών. Δείτε ΕΔΩ.
  3. Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας:
    Στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΚΑΠΕ έγιναν κάποιες τροποποιήσεις σε ρυθμίσεις για εργασιακά θέματα.
    3.1. Η πρώτη αφορούσε βελτιστοποίηση του συμψηφισμού των ωρών εργασίας του διοικητικού προσωπικού από τέσσερις ημέρες σε 15νθήμερη βάση (η ρύθμιση αυτή εκκρεμούσε από την έκδοση της διαιτητικής απόφασης).
    3.2. Η δεύτερη αφορούσε τροποποίηση της παραγράφου 5.5 του άρθρου 2 της από 27/6/2006 ΣΣΕ, η οποία προέβλεπε χορήγηση ενός μηνός περίπου πρόσθετης άδεια μητρότητας. Δόθηκε η δυνατότητα στην εργαζόμενη να διαλέξει εναλλακτικά ή το μήνα αυτόν ή να αιτηθεί στον ΟΑΕΔ την υπαγωγή της στις διατάξεις του νόμου Ν.3655/2008 (Πετραλιά), ο οποίος προβλέπει εξάμηνη άδεια και πληρωμή από τον ΟΑΕΔ.
  4. Στην ίδια συνεδρίαση, το Δ.Σ. του ΚΑΠΕ συζήτησε το θέμα της «αξιοποίησης» του κτήματος στα Λεγραινά, ο πρόεδρος ανέφερε ότι έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τέσσερις εταιρίες και τους στάλθηκε επιστολή για να υποβάλουν τις τελικές προσφορές, ώστε η παραχώρηση να ολοκληρωθεί πριν το τέλος του έτους. Η αντίθεσή μας είναι γνωστή σ’ αυτήν την «αξιοποίηση» και ζητάμε να σταματήσουν οι διαδικασίες μέχρι την εγκατάσταση νέου Δ.Σ., για επανεξέταση του θέματος.

Συνάδελφοι,
ο πρόεδρος του σωματείου μας Δημήτρης Θεοφιλογιαννάκος, ο οποίος παραβρέθηκε σ’ αυτήν τη συνεδρίαση, δε μπόρεσε να την παρακολουθήσει μέχρι τέλους, γιατί αναγκάστηκε να αποχωρήσει.

Αιτία υπήρξε μια πρωτοφανής προσωπική επίθεση του κ. Αγαπητίδη, στον ίδιο, όσο και συλλήβδην στους συνδικαλιστές, αναφερόμενος στη γνωστή ανακοίνωσή μας για την «αποπληρωμή των τιμολογίων του ΥΠΑΝ».

Οφείλαμε να σας ενημερώσουμε για το γεγονός, παρόλο που δε δίνουμε ιδιαίτερη σημασία, ειδικά τώρα που το παρόν Δ.Σ. του ΚΑΠΕ αποχωρεί.

Να σημειώσουμε μόνο, ότι λίγες ημέρες πριν πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ των Προέδρου του ΚΑΠΕ κ. Αγαπητίδη, παρουσία του ΒΓΔ κ. Βακαλόπουλου και του Προεδρείου του σωματείου μας (Θεοφιλογιαννάκος, Σούρα και Σολωμός), όπου όχι μόνο δεν έγινε παραμικρή νύξη για το θέμα, αλλά τουναντίον η συζήτηση ήταν κόσμια, πολιτισμένη και θα λέγαμε εποικοδομητική.

Το Δ.Σ.

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2009

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΣΣΕ 2009

Στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΚΑΠΕ αποφασίστηκαν τροποποιήσεις στην εγκύκλιο Ε2 και στην Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της 27/06/2006.
Συγκεκριμένα:
Στην Εγκύκλιο Ε2
Την αντικατάσταση της 4ης παραγράφου της σελίδας 31 της Εγκυκλίου Ε2 – ωράριο (απόφαση Δ.Σ υπ’ αριθμ. 229/26-09-2006 Θέμα Η.Δ. Νο 3) ως εξής : ..........
Το υπόλοιπο προσωπικό μπορεί να αποχωρεί μετά τη συμπλήρωση επτά τουλάχιστον ωρών εργασίας και ο συμψηφισμός για την κάλυψη των ωρών αυτών θα γίνεται εντός των επόμενων δέκα πέντε ημερών του ισχύοντος ωραρίου λειτουργίας του Κέντρου (8:30 – 17:30).
** Η ρύθμιση αυτή εκκρεμούσε από την υπογραφή της σύμβασης
Στην ΕΣΣΕ της 27/06/2009
Την τροποποίηση λεκτικά της παραγράφου 5.5 του άρθρου 2 της από 27/6/2006 ΣΣΕ ως εξής: ..........
«Οι υπαγόμενες στην παρούσα εργαζόμενες, δικαιούνται με αμετάκλητη και εμπρόθεσμη αίτησή τους, να ζητήσουν είτε: α) την χορήγηση επιπλέον αδείας τοκετού με πλήρεις αποδοχές έως ότου συμπληρωθούν πέντε (5) μήνες, είτε β) να κάνουν χρήση της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας του άρθρου 142 του Ν.3655/2008, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται σε αυτόν με την οικεία Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 33891/606/07.05/2008.»
** Η ρύθμιση αυτή έγινε μετά από αίτημα του σωματείου σε πρόσφατη συνάντηση με τον
πρόεδρο και σχετικής μας επιστολής (Αρ. Πρωτ.: 157/18-11-2009)

Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2009

ΤΟ ΚΑΠΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Με την κυβερνητική εναλλαγή που προήλθε από τις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009, το ΚΑΠΕ πλέον υπάγεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμό 189 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’, 221/5-11-2009) έγινε «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

Το σχετικό άρθρο που μας αφορά:

Άρθρο 6
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής;
1. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μεταφέρονται ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού...
...Στις αρμοδιότητες των μεταφερόμενων υπηρεσιών περιλαμβάνεται και η εποπτεία των νομικών προσώπων και φορέων που υπάγονται σε αυτές στα οποία περιλαμβάνεται και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) (άρθρο 1 π.δ. 375/1987, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 ν. 3734/2009, Α΄ 98).

Όλο το ΦΕΚ στις σελίδες του σωματείου με τη νομοθεσία (http://www.sekape.gr/pages/nomothesia.html)

Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2009

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γενικές παρατηρήσεις σχετικά με το νόμο για την έρευνα και την τεχνολογία


Όπως είναι γνωστό έχει ανασταλεί η εφαρμογή του Νόμου για την Έρευνα και την Τεχνολογία, 3653/08, μέχρι τις 31/12/2009. Το πιθανότερο είναι, μετά και τις αλλαγές στα υπουργεία, να προωθηθεί τροποποίηση ή αλλαγή του.
Το Δ.Σ. του ΣΕΚΑΠΕ θέτει υπόψη σας σήμερα κάποιες πρώτες γενικές παρατηρήσεις του, πιστεύοντας ότι θα αποτελέσουν εφαλτήριο για μια γόνιμη και δημιουργική συζήτηση μεταξύ των εργαζομένων στο ΚΑΠΕ.

Συνάδελφοι,
Η έρευνα σήμερα αντιμετωπίζει σημαντικότατα προβλήματα, όπως η υπο-χρηματοδότησή της, ο προσανατολισμός της, καθώς και το καθεστώς εργασίας του προσωπικού που εργάζεται στους φορείς της.

Χρηματοδότηση
Η ανεπάρκεια της κρατικής χρηματοδότησης (έχουμε 0,6% του ΑΕΠ ενώ ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι 1,9%) έχει ως συνέπεια οι ερευνητικοί φορείς να αναζητούν εξωτερική χρηματοδότηση ακόμη και για τις λειτουργικές τους ανάγκες και για τους μισθούς του προσωπικού τους. Το ΚΑΠΕ αποτελεί τρανό παράδειγμα προς αποφυγή, καθώς αναζητά συνεχώς ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις, αφού το κράτος καλύπτει μόνο το 7% του προϋπολογισμού του.
Απαιτείται:
Αύξηση του κρατικού προϋπολογισμού για την έρευνα
Αύξηση της χρηματοδότησης των ερευνητικών κέντρων.
Κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών.
Χρηματοδότηση της δραστηριότητάς τους.

Προσανατολισμός και σχεδιασμός Ε & Τ
Η έρευνα δεν αντιμετωπίζεται σήμερα ως κοινωνικό αγαθό αλλά ως εμπόρευμα στο πλαίσιο της ελεύθερης αγοράς.
Με το νόμο το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ) θεσμοθετείται η είσοδος των επιχειρήσεων στα όργανα που χαράσσουν στρατηγική για την έρευνα με την πρόβλεψη για να συμμετέχουν στο 15μελές όργανο «πέντε έγκριτα στελέχη του χώρου των επιχειρήσεων» ενώ δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για εκπροσώπους ερευνητών, εργαζομένων στα ερευνητικά κέντρα, κοινωνικούς φορείς, κλπ.
Το ΕΣΕΤ θα μπορούσε να επιτελέσει ουσιαστικό έργο ως ανώτατο όργανο σχεδιασμού της έρευνας με συμμετοχή επιστημόνων από όλους τους κλάδους, των εργαζομένων στα ερευνητικά κέντρα καθώς και με τη συμμετοχή πλειάδας κοινωνικών εταίρων, στο πλαίσιο μιας πολιτικής ενίσχυσης της έρευνας για λογαριασμό και όφελος της κοινωνίας.

Προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων
Απαιτείται:

Πλήρη κάλυψη των μισθών του προσωπικού των Ερευνητικών Κέντρων καθώς και των λειτουργικών τους δαπανών.
Συμμετοχή των εργαζομένων των Ερευνητικών Κέντρων στα Διοικητικά Συμβούλια.
Εκσυγχρονισμός των κανονισμών λειτουργίας των Ερευνητικών Κέντρων και διαφάνεια στην διοικητική και οικονομική διαχείρισή τους.

Το Δ.Σ.