Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2009

Ε.Σ.Σ.Ε. 2009

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2009

(όλη η σύμβαση εδώ: http://www.sekape.gr/documents/DA_ESSE_2009.pdf)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πικέρμι, 23 Ιουλίου 2009

Συνάδελφοι,
Παραλάβαμε την διαιτητική απόφαση που εξέδωσε ο Διαιτητής του ΟΜΕΔ κ. Κ. Παπαδημητρίου.

Σε περίληψη περιλαμβάνει:

 1. Αυξήσεις στους βασικούς μισθούς κατά ποσοστό 3,5% από 1-1-2009.
 2. Αύξηση του επιδόματος ισολογισμού κατά 7% (από 70% σε 77%).
 3. Θεσπίζεται παροχή Ομαδικής Ιδιωτικής Ασφάλισης όπου η Διοίκηση υποχρεούται να καλύψει τουλάχιστον το 50% του κόστους.
 4. Επεκτείνεται η άδεια σχολικής επίδοσης (4 ημέρες για κάθε παιδί) και για όσους έχουν παιδιά σε παιδικό ή βρεφονηπιακό σταθμό. Καταργείται η υποχρέωση υποβολής δικαιολογητικών από τη σχολική μονάδα.
 5. Αυξάνεται κατά μία ημέρα η άδεια λόγω θανάτου συγγενούς.
 6. Επεκτείνεται η άδεια αιμοδοσίας και για τη λήψη αιμοπεταλίων.
 7. Θεσπίζεται ρύθμιση όπου το ποσό της χρηματικής επιβράβευσης, που προβλέπεται για το διοικητικό προσωπικό, θα διανέμεται σε όλους κατ’ ίσα μέρη.

Θυμίζουμε ότι στη διαιτησία προσφύγαμε μετά την αρνητική απάντηση της διοίκησης στην πρόταση του Μεσολαβητή κ. Ανδρέα Νικολόπουλου.

Τελικά η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα η διαιτητική απόφαση να είναι θετικότερη της πρότασης της μεσολάβησης, αφού έχουμε:

 • Αποδοχή στο σύνολό της πρότασης Μεσολάβησης την οποία απέρριψε η διοίκηση

Προστίθενται:

 • Ικανοποίηση του αιτήματος για ισοκατανομή του όποιου ποσού χρηματικής επιβράβευσης στο διοικητικό προσωπικό.
 • Βελτιστοποίηση του συμψηφισμού των ωρών εργασίας του διοικητικού προσωπικού από τέσσερις ημέρες σε 15νθήμερη βάση. (η διοίκηση δεσμεύτηκε στον Διαιτητή ότι η ρύθμιση αυτή θα ενσωματωθεί άμεσα στην εγκύκλιο και ζήτησε να μην περιληφθεί στην Σ.Σ.)

Τροποποιείται:

 • Η ημερομηνία εφαρμογής των αυξήσεων των βασικών μισθών με ανάλογη εφαρμογή στο ποσοστό. Αντί 5% από 1ης Μαΐου (3,39% ετήσιο) δίδεται 3,50% από 1ης Ιανουαρίου.

Για τις αυξήσεις των βασικών μισθών και την τελική επιλογή του διαιτητή να σημειώσουμε:

 • Ο Μεσολαβητής είχε προτείνει 5% από 1-5-2009 (μεσοσταθμική αύξηση 3,39%).
 • Ο Διαιτητής, όπως μας δήλωσε στη μία και μοναδική συνάντηση που είχαμε, ή θα μας έδιδε από 1ης Μαΐου μικρότερο ποσοστό από το Μεσολαβητή ή θα έδιδε μεγαλύτερο ποσοστό από τη μεσοσταθμική αύξηση, κάτι που τελικά έκανε.
 • Και τα δύο μέρη (Σωματείο και Διοίκηση) του ζητήσαμε να ισχύσουν οι αυξήσεις από 1ης Μαΐου, πρόταση που τελικά δεν έκανε αποδεκτή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου