Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2009

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γενικές παρατηρήσεις σχετικά με το νόμο για την έρευνα και την τεχνολογία


Όπως είναι γνωστό έχει ανασταλεί η εφαρμογή του Νόμου για την Έρευνα και την Τεχνολογία, 3653/08, μέχρι τις 31/12/2009. Το πιθανότερο είναι, μετά και τις αλλαγές στα υπουργεία, να προωθηθεί τροποποίηση ή αλλαγή του.
Το Δ.Σ. του ΣΕΚΑΠΕ θέτει υπόψη σας σήμερα κάποιες πρώτες γενικές παρατηρήσεις του, πιστεύοντας ότι θα αποτελέσουν εφαλτήριο για μια γόνιμη και δημιουργική συζήτηση μεταξύ των εργαζομένων στο ΚΑΠΕ.

Συνάδελφοι,
Η έρευνα σήμερα αντιμετωπίζει σημαντικότατα προβλήματα, όπως η υπο-χρηματοδότησή της, ο προσανατολισμός της, καθώς και το καθεστώς εργασίας του προσωπικού που εργάζεται στους φορείς της.

Χρηματοδότηση
Η ανεπάρκεια της κρατικής χρηματοδότησης (έχουμε 0,6% του ΑΕΠ ενώ ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι 1,9%) έχει ως συνέπεια οι ερευνητικοί φορείς να αναζητούν εξωτερική χρηματοδότηση ακόμη και για τις λειτουργικές τους ανάγκες και για τους μισθούς του προσωπικού τους. Το ΚΑΠΕ αποτελεί τρανό παράδειγμα προς αποφυγή, καθώς αναζητά συνεχώς ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις, αφού το κράτος καλύπτει μόνο το 7% του προϋπολογισμού του.
Απαιτείται:
Αύξηση του κρατικού προϋπολογισμού για την έρευνα
Αύξηση της χρηματοδότησης των ερευνητικών κέντρων.
Κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών.
Χρηματοδότηση της δραστηριότητάς τους.

Προσανατολισμός και σχεδιασμός Ε & Τ
Η έρευνα δεν αντιμετωπίζεται σήμερα ως κοινωνικό αγαθό αλλά ως εμπόρευμα στο πλαίσιο της ελεύθερης αγοράς.
Με το νόμο το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ) θεσμοθετείται η είσοδος των επιχειρήσεων στα όργανα που χαράσσουν στρατηγική για την έρευνα με την πρόβλεψη για να συμμετέχουν στο 15μελές όργανο «πέντε έγκριτα στελέχη του χώρου των επιχειρήσεων» ενώ δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για εκπροσώπους ερευνητών, εργαζομένων στα ερευνητικά κέντρα, κοινωνικούς φορείς, κλπ.
Το ΕΣΕΤ θα μπορούσε να επιτελέσει ουσιαστικό έργο ως ανώτατο όργανο σχεδιασμού της έρευνας με συμμετοχή επιστημόνων από όλους τους κλάδους, των εργαζομένων στα ερευνητικά κέντρα καθώς και με τη συμμετοχή πλειάδας κοινωνικών εταίρων, στο πλαίσιο μιας πολιτικής ενίσχυσης της έρευνας για λογαριασμό και όφελος της κοινωνίας.

Προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων
Απαιτείται:

Πλήρη κάλυψη των μισθών του προσωπικού των Ερευνητικών Κέντρων καθώς και των λειτουργικών τους δαπανών.
Συμμετοχή των εργαζομένων των Ερευνητικών Κέντρων στα Διοικητικά Συμβούλια.
Εκσυγχρονισμός των κανονισμών λειτουργίας των Ερευνητικών Κέντρων και διαφάνεια στην διοικητική και οικονομική διαχείρισή τους.

Το Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου