Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018

Ανακοίνωση Εφορευτικής Επιτροπής για εκλογές ΔΣ και ΕΕ ΣΕΚΑΠΕ καθώς και της ΕΥΑΕ στις 22/3/2018


Την Πέμπτη 08 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του ΣΕΚΑΠΕ, η οποία με απόφαση της όρισε ως ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών για Διοικητικό Συμβούλιο και Ελεγκτική Επιτροπή την 22 Μαρτίου 2018.
Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως εφορευτική επιτροπή τους:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
 1. Σαρηγιάννη Μανώλη
 2. Παπαβλασοπούλου Βάνα
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
 1. Χαμπερή Μαρία
 2. Κάργα Ιφιγένεια
Η Εφορευτική Επιτροπή είναι τριμελής, Πρόεδρος της οποίας είναι Δικηγόρος, οριζόμενος από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.
Την ίδια ημέρα θα διεξαχθούν και εκλογές για την ανάδειξη Επιτροπής για την Υγιεινή και την Ασφάλεια  του Κ.Α.Π.Ε.
Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή και την  Επιτροπή Υγιεινής & Ασφάλειας  Εργαζομένων έχει ήδη αρχίσει θα διαρκέσει μέχρι και την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 και ώρα 15:00.
Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων είναι συνημμένες, αλλά,  βρίσκονται και στο site του ΣΕΚΑΠΕ: http://www.sekape.gr/pages/ekloges.html

Οι υποψηφιότητες κατατίθενται:

στον Σαρηγιάννη Μανώλη (εσ. 334) ή msarig@cres.gr
στην Παπαβλασοπούλου Βάνα  (εσ. 348) vpapa@cres.gr


Η Εφορευτική Επιτροπή

Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2018

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΕΚΑΠΕ

Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018, ώρα 12:00,
αίθουσα εκδηλώσεων του κεντρικού κτιρίου ΚΑΠΕ
Προς τα μέλη του Σωματείου 
Το Δ.Σ. του ΣΕΚΑΠΕ σας καλεί στην ετήσια απολογιστική Τακτική Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018 και ώρα 12:30 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του κεντρικού κτιρίου, με θέματα:
 1. Διοικητικός απολογισμός
 2. Οικονομικός απολογισμός
 3. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
 4. Απαλλαγή ευθυνών της Διοίκησης χρήσης έτους 2017
 5. Ορισμός ημερομηνίας εκλογών για Δ.Σ. και Ε.Ε.
 6. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής
 7. Προγραμματισμός δράσης
Για τη συμμετοχή στη συνέλευση είναι απαραίτητο τα μέλη να είναι οικονομικώς εντάξει
Το Δ.Σ. του ΣΕΚΑΠΕ
Πικέρμι, 27 Φεβρουαρίου 2018

Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 2018

Παράσταση διαμαρτυρίας των εργαζομένων του ΚΑΠΕ

Τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018, και πριν από την προγραμματισμένη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΚΑΠΕ, οι εργαζόμενοι του Κέντρου πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας απαιτώντας από τον Πρόεδρο Β. Τσολακίδη και τα μέλη του ΔΣ την απόσυρση του θέματος «Ανάθεση Νομικών Υπηρεσιών σε δικηγορικό γραφείο», «με αντικείμενο τη θεσμική και λειτουργική αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας του» ΚΑΠΕ.
Για το εν λόγω  θέμα τα μέλη του ΔΣ είχαν αποπειραθεί να «συζητηθεί» στην  προηγούμενη συνεδρίαση, εντός του αορίστου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Διοικητικά θέματα», όπου με αποφασιστική παρέμβαση των εκπροσώπων των εργαζομένων η συνεδρίαση ματαιώθηκε. Η παρέμβασή αυτή έγινε διότι ενώ ο Γ.Δ. Β. Κίλιας είχε παραπλανήσει το σωματείο για το περιεχόμενο των «Διοικητικών Θεμάτων», μη αναφέροντάς το, ο πρόεδρος επέμενε να το συζητήσει!
Μετά από αυτά και παρότι στην ημερήσια διάταξη για τη χθεσινή συνεδρίαση το θέμα ήταν διακριτό, η διοίκηση επιχείρησε να αιφνιδιάσει και πάλι το σωματείο δίδοντας Παρασκευή απόγευμα (!) ως εισήγηση ένα έτοιμο σχέδιο σύμβασης που το είχε συντάξει η ίδια η δικηγορική εταιρεία που έχει ήδη «επιλεχθεί» από τον Πρόεδρο.
Οι ενστάσεις των εργαζομένων έγκειται αφενός μεν στην μη τήρηση των διαδικασιών, όπως απαιτείται από το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει σήμερα το ΚΑΠΕ αφετέρου δε, στο ίδιο το περιεχόμενο της ανατιθέμενης υπηρεσίας.
Όσον αφορά, λοιπόν, τη διαδικασία, για την υπηρεσία αυτή, της οποίας το ποσόν ανέρχεται στα 35.000 (χωρίς ΦΠΑ), απαιτείται η προκήρυξη διαγωνισμού σύμφωνα με τον νόμο 4412/16 αλλά και η τήρηση συγκεκριμένων διαδικασιών, όπως για όλες τις υπηρεσίες που αναθέτει το ΚΑΠΕ. Καμία διαδικασία δεν τηρήθηκε, μάλιστα, παρακάμφθηκαν και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Κέντρου (Νομική – Οικονομική).
Επί του περιεχομένου, δηλαδή «τη θεσμική και λειτουργική αναμόρφωση του πλαισίου του ΚΑΠΕ» να θυμίσουμε ότι ο Πρόεδρος του ΚΑΠΕ Β. Τσολακίδης, κατά την πρώτη περίοδο της θητείας του Μάιος 2015 – Ιανουάριος 2017 είχε συνάψει σύμβαση έργου με το ΚΑΠΕ και αμείφθηκε γι’ αυτό ακριβώς το «έργο», χωρίς όμως ποτέ να παραδώσει τον παραμικρό απολογισμό για αυτό.  
Όλο το προηγούμενο διάστημα, η μοναδική θεσμική αλλαγή που έγινε, και αυτή από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γ. Σταθάκης, ήταν η πρόβλεψη αμοιβής του Προέδρου του ΚΑΠΕ (θέση μη αμειβόμενη από ιδρύσεως του ΚΑΠΕ) με σχετική νομοθετική ρύθμιση.
Σήμερα το ΔΣ του ΚΑΠΕ επιχειρεί να αναθέσει σε Δικηγορική εταιρεία το ίδιο ακριβώς έργο, δηλαδή την εξέταση και αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου του ΚΑΠΕ. Στο σχέδιο αυτής της σύμβασης είδαμε ότι υπάρχει πρόβλεψη για αμοιβή ύψους 15.000€ (χωρίς ΦΠΑ) προς καταγραφή του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου του Κέντρου(!), εργασία που ήδη έχει γίνει από την προ διετίας συσταθείσα σχετική Επιτροπή του ΚΑΠΕ, ποσό που το θεωρούμε σκανδαλώδες για μια δουλειά που το μεγαλύτερο μέρος της υπάρχει ήδη.
Κατά την παράσταση διαμαρτυρίας, τόσο ο ίδιος όσο και ο εκτελών χρέη ΓΔ Β. Κίλιας, δήλωσαν στους εργαζόμενους ότι η ανάθεση αυτή αποτελεί βούληση του υπουργού Γ. Σταθάκη και ότι βρίσκονται σε συνεννόηση μαζί του. Δηλαδή ο Υπουργός τους ζήτησε να καταστρατηγήσουν τον νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις (που αποτελεί «παιδί»  του, όπως ο ίδιος τον είχε αποκαλέσει κατά τη συνάντηση μας μαζί του) προς χάριν μιας δικηγορικής εταιρείας;
Εντύπωση δε προκάλεσε μας, η δήλωση του προέδρου του ΚΑΠΕ Β. Τσολακίδη ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει η σύμβαση με τη συγκεκριμένη δικηγορική εταιρεία!!!
Οι εργαζόμενοι απαίτησαν να αποσυρθεί το θέμα από την Ημερήσια Διάταξη και τα μέλη του ΔΣ αποφάσισαν να ματαιωθεί η συνεδρίαση.

Οι εργαζόμενοι δήλωσαν ότι αναμένουν σχετικές εισηγήσεις όπου θα τεκμηριώνεται η ανάγκη αυτής της ανάθεσης, η τήρηση των προβλεπομένων διαδικασιών και οπωσδήποτε διαβούλευση με τους εργαζόμενους για τα θέματα που τους αφορούν (Οργανόγραμμα, Κανονισμός Λειτουργίας κλπ)
Το Δ.Σ.


Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου 2018

Ενόψει της 371ης συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΚΑΠΕ

Συγκέντρωση των Εργαζομένων Δευτέρα 5/2/2018 12:00 μ.μ.
Η Διοίκηση του ΚΑΠΕ με ευθύνη του Πρόεδρου και Γ. Δ/ντη του ΚΑΠΕ επιχειρούν να αιφνιδιάσουν, για μια ακόμη φορά του εργαζόμενους του Κέντρου, ενόψει της επικείμενης συνεδρίασης του ΔΣ του ΚΑΠΕ.
Οι φόβοι που είχαμε, καθώς και η αποφασιστική μας παρέμβαση που οδήγησαν στη ματαίωση της προηγούμενης συνεδρίασης, επιβεβαιώθηκαν. Το θέμα που αποπειράθηκε να συζητήσει ο Πρόεδρος στην προηγούμενη συνεδρίαση, τελικώς αναγκάστηκε να το εισάγει ως ξεχωριστό θέμα με τον τίτλο «Ανάθεση νομικών υπηρεσιών σε δικηγορικό γραφείο». Αντί εισήγησης, όμως, μας έτοιμη «Σύμβαση Παροχής Νομικών Υπηρεσιών» με συγκεκριμένο δικηγορικό γραφείο και αμοιβή 35.000€ (43.400€ με τον ΦΠΑ), σύμβαση που την έχει συντάξει ο ανάδοχος– σημειώστε ότι μας διαβιβάστηκε το απόγευμα της Παρασκευής, προφανώς θεωρώντας ότι θα μας πιάσουν στον ύπνο.
Πέραν του γεγονότος ότι για πολλοστή φορά δεν τηρούν καμία εσωτερική διαδικασία την οποία επικαλούνται σε όλους τους εργαζόμενους για λόγους «διαφάνειας», αναδεικνύεται μέσα από το περιεχόμενο της εν λόγω σύμβασης η πραγματική πρόθεση της διοίκησης.
Η Διοίκηση του ΚΑΠΕ ζήτησε την παροχή νομικών υπηρεσιών με αντικείμενο τη θεσμική και λειτουργική αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας του. Δηλαδή «είτε επιλεγμένη τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του ΚΑΠΕ είτε και εναλλακτικά νομικά σχήματα στην κατεύθυνση ερευνητικού κέντρου ή ερευνητικού ιδρύματος την σύσταση ανώνυμης εταιρίας κλπ», με την προετοιμασία αντίστοιχου νομοσχεδίου και σχετική αιτιολογικής έκθεσης!
Πραγματικά, αγανακτούμε και εξοργιζόμαστε όταν ευθαρσώς η Διοίκηση (συμπεριλαμβανομένων όλων των οργάνων της, Πρόεδρο ΔΣ, Γ. Δ/ντή και μελών του Δ.Σ.) προσπαθεί να αποκρύψει τις προθέσεις της και κρυφίως ενεργεί για θέματα που αφορούν κυρίως εμάς, μια και αυτή η διοίκηση δεν θα είναι εδώ παρά μόνον για πεπερασμένο χρονικό διάστημα! Και ερωτάμε:
 1. 1. Πότε αποφασίστηκε η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου και γιατί ο Πρόεδρος και ο Γ. Δ/ντής δεν παρουσίασαν αυτή τους την πρόθεσή στην πρόσφατη συνάντηση με το προσωπικό; Ειδικά όταν ερωτήθηκαν για το θέμα του Οργανογράμματος; Μήπως για αυτό δεν υπάρχει εξέλιξη;
 2. Ποια είναι τα αποτελέσματα της διερεύνησης για παροχή νομικών υπηρεσιών για την οποία εξουσιοδοτήθηκαν από τα μέλη του Δ.Σ.;
 3. Πως τα μέλη του Δ.Σ. συναινούν σε μια τέτοια ενέργεια (απευθείας ανάθεση 35.000€) όταν για κάθε θέμα ζητούν εισηγήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες και όταν αμφισβητούν ακόμα και τη διαδικασία σύναψης Συμβάσεων Έργου;
 4. Ποία είναι η άποψη και ποιες οι ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών του Κέντρου (Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες και Νομική Υπηρεσία);
 5. Πως αξιοποιούνται από την διοίκηση τα αποτελέσματα παλαιότερων αναθέσεων σε άλλα δικηγορικά γραφεία με συναφές αντικείμενο;
 6. Πως αξιοποιείται η εργασία που έχει παραχθεί στο πλαίσιο των εργασιών της Επιτροπής Θεσμικού Πλαισίου που είχε συσταθεί;
 7. Υπάρχουν διαβεβαιώσεις ή και προτροπή από τον ΥΠΕΝ Γ. Σταθάκη για την ανάθεση στο συγκεκριμένο δικηγορικό γραφείο ή διαβεβαιώσεις ότι θα γίνουν αποδεκτά τα όποια αποτελέσματα τους; (Αν υπάρχει βούληση από το ΥΠΕΝ για μια τέτοια διερεύνηση ας την πληρώσει τότε το ΥΠΕΝ και όχι τα έργα που με πολύ κόπο προσελκύουμε και υλοποιούμε)
Απαιτούμε να μην συζητηθεί αυτό το θέμα στην προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. και να αναλάβει την ευθύνη ο Πρόεδρος και ο Γ. Δ/ντής της ενημέρωσης και της διαβούλευσης με τους εργαζομένους !
Θα χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο που διαθέτουμε ώστε να μην επιτρέψουμε την όποια αλλαγή του θεσμικού πλαισίου χωρίς εμάς και ούτε δίνουμε τη συναίνεσή μας σε μια αναποτελεσματική διοίκηση γι’ αυτό.
Σας καλούμε στην αίθουσα εκδηλώσεων του κεντρικού κτηρίου, σήμερα, Δευτέρα 5/2/2018 12:00, προκειμένου να διαμορφώσουμε τη στάση μας απέναντι στις ενέργειες της Διοίκησης που για μια ακόμη φορά αυθαιρετεί αντιμετωπίζοντας το ΚΑΠΕ ως ιδιοκτησία της!

Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018

Για την κανονικότητα των διαδικασιών στο ΚΑΠΕ

Ανακοίνωση του Δ.Σ. του ΣΕΚΑΠΕ
Συνάδελφοι
Στη  σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΚΑΠΕ  και στο θέμα 2 «Διοικητικά Θέματα» όπου προφορικά χθες το μεσημέρι μας ενημέρωσε ο  Γενικός Δ/ντής  Β. Κίλιας
ότι εμπεριέχει ένα και μοναδικό θέμα, ο Προεδρος Β. Τσολακίδης αποπειράθηκε να εισάγει και δεύτερο θέμα  που αφορούσε σε ανάθεση νομικών υπηρεσιών σε
εξωτερικό δικηγορικό γραφείο, για τα θεσμικά  ζητήματα του ΚΑΠΕ (οργανόγραμμα, κτλ).
Αυτό αποτελεί μια πάγια τακτική της διοικητικής διαρχίας του ΚΑΠΕ να αιφνιδιάζει να  αποπροσανατολίζει και τελικά να αλλοιώνει και να μη τηρεί τις διαδικασίες της λήψης απόφασης.
Μετά την αποφασιστική παρέμβαση των εκπροσώπων του Σωματείου μας ώστε να μην συζητηθεί κανένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης υπήρξε ένταση η οποία οδήγησε στη διακοπή της συνεδρίασης με ευθύνη του  προέδρου.
Δηλώνουμε αποφασισμένοι ότι δεν θα επιτρέψουμε την επανάληψη τέτοιων φαινομένων και θα αποκαταστήσουμε την κανονικότητα των  διαδικασιών.


Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2018

Όλοι στα συλλαλητήρια το απόγευμα της Δευτέρας 15 Γενάρη

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με συνεργούς τη μνημονιακή αντιπολίτευση και τους «κοινωνικούς» εταίρους (ΣΕΒ, εφοπλιστές, κλπ) και αβανταδόρο την συνδικαλιστική ηγεσία συνεχίζει με μεγαλύτερη ένταση να παίρνει και να εφαρμόζει αντιλαϊκά μέτρα αλλά και να επιχειρεί να καταργήσει με το πολυνομοσχέδιο κάθε κατακτημένο εργασιακό δικαίωμα, όπως αυτό της απεργίας.
Η συνδικαλιστικές ηγεσίες των εργαζομένων (ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, αλλά και πολλά Εργατικά Κέντρα και Ομοσπονδίες) αντί να λάβουν αποφάσεις για απεργιακές κινητοποιήσεις, όπως έκαναν δεκάδες άλλα εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες, αρκέστηκαν σε ρητορικές ψευτο -αντιπαραθέσεις με την Κυβέρνηση, συγκαλύπτοντας και στηρίζοντας με έργα και αδράνεια την πολιτική που κτυπά τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα και πριμοδοτεί τους επιχειρηματικούς ομίλους.

Το Δ.Σ. του ΣΕΚΑΠΕ απευθύνει προς όλους μας, πρόσκληση για συμμετοχή στα συλλαλητήρια που θα γίνουν από τα ταξικά και αγωνιστικά σωματεία έξω από τη βουλή την ώρα ψήφισης του πολυνομοσχεδίου, το απόγευμα της Δευτέρας 15/1/2018.
Το Δ.Σ.

Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017

Διαδήλωση Πέμπτη 9/11, 6.30 μ.μ. στα Προπύλαια και πορεία στη Βουλή

Κάτω τα χέρια από το δικαίωμα στην απεργία

Όχι στην αξιολόγηση στο δημόσιο - καμία ιδιωτικοποίηση

Αυξήσεις στους μισθούς – συλλογικές συμβάσεις   

Όχι στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς


Πρωτοβουλία Πρωτοβάθμιων Σωματείων για συντονισμό