Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014

Εκλογές ΣΕΚΑΠΕ 2014 για ΔΣ, ΕΕ και ΕΥΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του ΣΕΚΑΠΕ, η οποία με απόφαση της όρισε ως ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών για Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή και για την Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας την Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2014.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως εφορευτική επιτροπή:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1.            Παπαμικρούλη Λουΐζα
2.            Παπαβλασοπούλου Βάνα

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
3.            Λεκού Ντένια
4.            Μάντζαρης Γιάννης
5.            Ρηγόπουλος Αλέξανδρος

Η Εφορευτική Επιτροπή είναι τριμελής, Πρόεδρος της οποίας είναι Δικαστικός Αντιπρόσωπος και ορίζεται από το οικείο Ειρηνοδικείο (Κορωπίου).
Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή και για την Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή  28 Φεβρουαρίου και ώρα 15:00.

Επισυνάπτονται οι αιτήσεις υποψηφιότητας.

Οι υποψηφιότητες κατατίθενται
στην Παπαμικρούλη Λουΐζα (εσ. 395) ή
στην Παπαβλασοπούλου Βάνα (εσ. 348)


Η Εφορευτική Επιτροπή