Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2009

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δ.Σ. του ΚΑΠΕ συνεδρίασε εκτάκτως την Δευτέρα, 28-9-2009 με μοναδικό θέμα την «Ενίσχυση Τακτικού Προϋπολογισμού ΚΑΠΕ», την οποία και παρακολούθησε ως παρατηρητής ο Πρόεδρος του σωματείου μας.

Αντικείμενό της ήταν η καταβολή ποσού ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000€) από το Υπουργείο προς το ΚΑΠΕ, που όπως εξηγήθηκε, οι οκτακόσιες χιλιάδες ευρώ (800.000€) είναι για την εξόφληση τιμολογίων που έχουν εκδοθεί στο όνομα του ΥΠΑΝ από διάφορους εκδοτικούς οίκους ημερήσιου και περιοδικού τύπου για την για την προώθηση – διαφήμιση - διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου (σ.σ. Παρατηρητήριο Τιμών υγρών καυσίμων) στο καταναλωτικό κοινό και τους πρατηριούχους. Τα υπόλοιπα 200.000€ θα μείνουν στο ΚΑΠΕ ως αμοιβή για το έργο και τις προαναφερόμενες διαδικασίες αποπληρωμής των τιμολογίων.
Το Δ.Σ. του ΣΕΚΑΠΕ συνεδριάζοντας επίσης εκτάκτως με τη σειρά του την αμέσως επομένη ημέρα, αφού συζήτησε διεξοδικά το θέμα, κατέληξε να εκδώσει επιστολή προς τη διοίκηση για τα ερωτήματα και τους προβληματισμούς που του προκλήθηκαν, από αυτές τις διαδικασίες.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΕΚΑΠΕ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΕ

Πικέρμι, 29 Σεπτεμβρίου 2009
Αρ. Πρωτ.: 151

Προς
Πρόεδρο ΚΑΠΕ
Μέλη Δ.Σ. ΚΑΠΕ


Αγαπητοί κύριοι
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΚΑΠΕ, με αφορμή την έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΚΑΠΕ, της Δευτέρας, 28 Σεπτεμβρίου 2009, με θέμα «Ενίσχυση τακτικού προϋπολογισμού ΚΑΠΕ» θέλει να σας γνωστοποιήσει τα παρακάτω:

Σύμφωνα με την εισήγηση του Υπηρεσιακού Σημειώματος του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, η ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης καλεί το ΚΑΠΕ να προβεί στις απαιτούμενες διαδικασίες ώστε να εξοφληθούν τιμολόγια εκδοτικών οίκων ημερήσιου ή περιοδικού τύπου ύψους 800.000€ που έχουν εκδοθεί στο όνομα του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΥΠΑΝ), για «την προώθηση – διαφήμιση – διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων».
Για μας αυτές οι διαδικασίες μας γεννούν αρκετά ερωτηματικά και προβληματισμούς.

  • Είναι γνωστό ότι το έργο που έχει αναλάβει το ΚΑΠΕ είναι της τάξης των 120.000€ και μας το οφείλει το Υπουργείο που μας το ανέθεσε προφορικά. Τα 800.000 € είναι για την αποπληρωμή των τιμολογίων του ΥΠΑΝ, όπως αναφέρεται στο Υπηρεσιακό Σημείωμα, επομένως τα υπόλοιπα 80.000€ είναι προφανώς η αμοιβή μας για τις πρόσθετες υπηρεσίες .
    Άρα δεν έχουμε να κάνουμε με την ενίσχυση του τακτικού προϋπολογισμού του ΚΑΠΕ, όπως αναφέρεται στην ημερήσια διάταξη.

  • Πότε ξανά στο παρελθόν έγινε έκτακτη (ή τακτική) συνεδρίαση του ΔΣ για την αποδοχή πληρωμής έργου που έχουμε ολοκληρώσει; Πότε ξανά έγινε έστω για την αποδοχή μιας επιπλέον πρόσθετης εργασίας, στα πλαίσια πάλι ενός έργου μας; Ποιο είναι λοιπόν το νόημα αυτής της συνεδρίασης;

  • Τι είναι αυτό που οδηγεί το ΥΠΑΝ για ένα τόσο σημαντικού προϋπολογισμού έργο, όπως η προώθηση – διαφήμιση – διάχυση των αποτελεσμάτων», να ακολουθεί αυτή τη διαδικασία αποπληρωμής των εκδοτικών οίκων ημερήσιου και περιοδικού τύπου;

  • Γιατί το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν πληρώνει με τις υπηρεσίες του, τους εκδοτικούς οίκους για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους; Γιατί «εντέλλεται» το ΚΑΠΕ;

  • Είναι ένα το έργο αυτό; Πόσοι και ποιοι είναι αυτοί οι εκδοτικοί οίκοι; Πως διαπιστώνεται η παροχή αυτών των υπηρεσιών;

  • Ποιος από το ΥΠΑΝ (Πολιτική Ηγεσία - Υπηρεσιακός παράγοντας) δίνει τέτοια εντολή και με πιο τρόπο;

  • Γιατί εμείς ως ΚΑΠΕ το αποδεχόμαστε; Αυτός είναι ο τρόπος ενίσχυσης των οικονομικών του Κέντρου;

  • Γιατί το εσπευσμένο της διαδικασίας και πως (αν) συνδέεται με τις εθνικές εκλογές, πέντε ημέρες πριν από αυτές;

Το Δ.Σ. εκφράζει την βαθιά του ανησυχία για αυτού του είδους τις εντολές του Υπουργείου στο ΚΑΠΕ και πιστεύει ότι επιτέλους οι σχέσεις μας με το ΥΠΑΝ πρέπει να είναι ξεκάθαρες σε όλα τα επίπεδα.
Το ΚΑΠΕ και το προσωπικό του δεν μπορεί να μπαίνει σε διλήμματα οικονομικού περιεχομένου, όταν είναι καθαρό ότι το έργο που επιτελείται είναι υψηλού επιπέδου και επαγγελματικής αρτιότητας.

Ζητάμε άμεσα ξεκάθαρες απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα που προκύπτουν από αυτήν την ασυνήθη διαδικασία και την απεμπλοκή του ΚΑΠΕ αν ευσταθούν στο ελάχιστο οι προβληματισμοί μας.


Το Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου