Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

Τι έλεγε ο ΥΠΕΚΑ Γ. Μανιάτης για το ΚΑΠΕ (video)

(Απόσπασμα από ομιλία του τότε υφυπουργού και νυν υπουργού ΠΕΚΑ Γιάννη Μανιάτη για το ΚΑΠΕ στο πλαίσιο απάντησης του στην βουλευτή του ΚΚΕ Διαμάντω Μανωλάκου σχετικά με το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ)

«...Κυρία συνάδελφε, θα σας δώσω ένα παράδειγμα από έναν άλλον φορέα που είναι και αυτός νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, όπως είναι το ΙΓΜΕ, που εποπτεύεται από το ίδιο Υπουργείο, που καθοδηγήθηκαν επί χρόνια από τους ίδιους Υπουργούς, τους τέως Υπουργούς Ανάπτυξης. Σας περιγράφω τι κάνει το ΚΑΠΕ, ένας φορέας εξίσου σημαντικός, όπως το ΙΓΜΕ, που ασχολείται µε τα ζητήματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας.
Το ΚΑΠΕ, λοιπόν, είναι ουσιαστικά αυτοχρηματοδοτούµενο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και ο τακτικός προϋπολογισμός χρηματοδοτεί τα έξοδά του µόνο κατά 15%. Απασχολούνται εκατόν εξήντα πέντε επιστήμονες υψηλότατου κύρους και σήμερα το ΚΑΠΕ έχει ανταγωνιστικά προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ σε βάθος τριετίας, τα δε λειτουργικά του κόστη δεν ξεπερνούν κάθε χρόνο τα 8 εκατομμύρια ευρώ...»
Από τα πρακτικά της βουλής, σελίδα 13894

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου