Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

Να δοθούν άμεσα λύσεις στα προβλήματα του ΚΑΠΕ

Επιστολή προς Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Π. Σκουρλέτη
Από τη σημερινή κινητοποίηση
Κύριε Υπουργέ
Έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος που αναλάβατε το Υπουργείο και, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας στο γραφείο σας, δεν έχει καταστεί δυνατό να οριστεί συνάντηση με το Σωματείο των Εργαζομένων του Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο λόγο να θέλουμε μια προσωπική συνάντηση μαζί σας. Αυτό που επιθυμούμε όμως διακαώς είναι να δοθούν λύσεις στα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Προβλήματα που δεν αφορούν μόνο τους εργαζόμενους αλλά και αυτό καθ’ εαυτό το ΚΑΠΕ ως οργανισμό, καθώς υφίσταται θέμα για την ίδια του την επιβίωση. Δυστυχώς επί των ημερών σας τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται, με μεγάλη ευθύνη της Διοίκησης που διορίστηκε τον Μάη του 2015, ως αποτέλεσμα των κινητοποιήσεων των εργαζομένων που εξανάγκασαν τον προηγούμενο Πρόεδρο και Γενικό Διευθυντή σε παραίτηση.
Κατά τη θητεία της προηγούμενης Διοίκησης του ΚΑΠΕ άρχισε η κατάλυση της διοικητικής αυτοτέλειας του ΚΑΠΕ, την οποία σαφώς προβλέπει το Π.Δ. ίδρυσής του και η οποία --- συνεχίζεται με «επιμέλεια» και συστηματικότητα  από την παρούσα.
Από την ίδρυσή του εδώ και 29 χρόνια το ΚΑΠΕ όχι μόνο επιβίωνε αλλά αναπτυσσόταν, χωρίς να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Το αντίθετο, μάλιστα! Συνέβαλλε στην εισροή πόρων προς τη χώρα μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και των ιδιωτικών έργων που αναλάμβανε και εκπονούσε μέσω  ανταγωνιστικών διαδικασιών. Η άκριτη οριζόντια ένταξη του ΚΑΠΕ σε νόμους που αφορούν τους οργανισμούς του στενού Δημοσίου Τομέα και η δραματική μείωση των αποδοχών των εργαζομένων είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των εσόδων  που εισέρεαν στη χώρα μέσω της δραστηριότητάς του, με αποτέλεσμα την ανάλογη μείωση και των κρατικών εσόδων και την πρόκληση ζημίας στα δημόσια οικονομικά. Επί πλέον η ένταξη του ΚΑΠΕ στους νόμους που αφορούν φορείς που με τον ένα ή άλλο τρόπο χρηματοδοτούνται από το κράτος, με αποκορύφωμα την ένταξή του στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, έχουν δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα στην όλη λειτουργία του.
Προβλήματα που και η σημερινή Διοίκηση τουλάχιστον αναγνωρίζει (όπως και όλες των τελευταίων χρόνων) και μπορεί να σας παρουσιάσει εκτενέστερα.
Σας παρουσιάζουμε ένα συνοπτικό πίνακα με τη χρηματοδότηση του ΚΑΠΕ, κατά τα τελευταία έτη, από τον τακτικό προϋπολογισμό, ο οποίος είναι αποκαλυπτικός.

2010

2011

2012

2013

2014

2015
Εισφορά Τακτικού
Προϋπολογισμού
12,10%

7,31%

10,27%

0

12,03%

9,20%

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το ΚΑΠΕ, ενώ είναι --- ένας αυτοχρηματοδοτούμενος οργανισμός που στηρίζεται κυρίως στην πρωτοβουλία των εργαζομένων του για τη χρηματοδότησή του (μισθοδοσία, λειτουργικά έξοδα, περιουσία κλπ),  σήμερα αντιμετωπίζεται ως ένας οργανισμός του στενού Δημόσιου Τομέα, γεγονός που προκαλεί την ανησυχία, αν όχι τη βεβαιότητα, ότι σε λίγο θα απαιτεί - επαιτεί  επιχορήγηση για να επιβιώσει.
Αλλά και επιχειρησιακά, αυτή η Διοίκηση, δεν φαίνεται ότι είναι επαρκής να φανεί αντάξια του ρόλου της. Με θολό τον ορίζοντα της ανάληψης νέων Ανταγωνιστικών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, η Διοίκηση παρουσιάζεται αδύναμη να διεκδικήσει εθνικά έργα αρμοδιότητας του εκάστοτε Υπουργείου για την Ενέργεια, που παραδοσιακά και στρατηγικά υλοποιεί το ΚΑΠΕ ως σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα ΑΠΕ/ΟΧΕ/ΕΞΕ.
Λαμβανόμενης υπόψη και της ασφυκτικής πίεσης που δέχεται το ΚΑΠΕ από την αλλαγή του νομικού πλαισίου που το διέπει και κατ’ ε  πέκταση του τρόπου λειτουργίας του, καθώς δεν του δίνονται τα απαιτούμενα περιθώρια ανάπτυξης, οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στη συρρίκνωση αν όχι στο κλείσιμο. Επιμένουμε να πιστεύουμε ότι δεν είναι αυτός ο στόχος σας.
Όλα τα παραπάνω αποτελούν μια μικρή εισαγωγή στο σύνολο των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το ΚΑΠΕ και που απαιτούν άμεσα λύσεις.
Επιγραμματικά, ζητούμε τα ακόλουθα:
·       Ανάκτηση της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας του ΚΑΠΕ.
·       Απένταξη από το Μητρώο Φορών Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ.
·       Απαγκίστρωση από τις οριζόντιες διατάξεις νόμων που αφορούν στο στενό Δημόσιο Τομέα. Επαναφορά του ιδιαίτερου καθεστώτος λειτουργίας του Κέντρου για προμήθειες, ταξίδια και άλλες διοικητικές διαδικασίες.
·       Ευελιξία και δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού, απολύτως αναγκαίου για τη λειτουργία του που είναι η εξεύρεση, ανάληψη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων.
·       Επανεκτίμηση του μισθολογικού και λειτουργικού κόστους, το οποίο καθορίζει τα έσοδα του και την εν γένει λειτουργία του.
Ως εργαζόμενοι του ΚΑΠΕ βρισκόμαστε σε κινητοποιήσεις, απαιτώντας ενέργειες και λύσεις από τη Διοίκηση του οργανισμού, αλλά κρίνουμε αναγκαίο να απευθυνθούμε και στην εποπτεύουσα αρχή, η οποία θεσμικά ελέγχει το ΚΑΠΕ ως προς τη βιωσιμότητά του και την τήρηση του κανονισμού του.
Παρά το λυπηρό γεγονός ότι είστε ο μόνος Υπουργός που δεν έχει δεχθεί το Σωματείο Εργαζομένων, εμείς παραμένουμε πάντα στη διάθεσή σας για να σας εκθέσουμε τα παραπάνω, αλλά και άλλα πολλά μικρά και ενδιαφέροντα που συμβαίνουν στο Κέντρο μας.
Για το Δ.Σ. του ΣΕΚΑΠΕ

Ο Πρόεδρος
Η Γενική Γραμματέας

Σολωμός Κώστας
Σούρα Ουρανία

Συννημένα :     1. υπόμνημα
                        2. οικονομικές καταστάσεις

                       3. ψήφισμαΓενικής Συνέλευσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου