Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016

Ανακοίνωση για Ενιαία Αρχής Πληρωμής και Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων

Συνάδελφοι
Η σημερινή διοίκηση με την πολιτική που έχει ακολουθήσει μέχρι σήμερα, δεν δείχνει ότι ενδιαφέρεται να δώσει λύσεις στα προβλήματα που έχει το ΚΑΠΕ, τουναντίον, με τις ενέργειες της δρομολογεί μεγαλύτερα,  που θα το καταστήσουν ένα κακέκτυπο δημοσίου οργανισμού,  με παράλληλη αστεία τακτική επιχορήγηση...
ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΕΑΠ)
Η εξαίρεση που είχαμε από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής καταργήθηκε και η Διοίκηση όχι μόνο το αποδέχτηκε αδιαμαρτύρητα,  αλλά, υποτιμώντας τη νοημοσύνη μας ισχυρίστηκε ότι αυτό γίνεται για ...στατιστικούς λόγους.

Στη χθεσινή συνεδρίαση του ΔΣ  αποκαλύφθηκε η αδιαφορία τους και η εγκληματική τους ανεπάρκεια, όταν αντέδρασαν γελώντας στην πληροφορία ότι ακόμα και οι ίδιοι οι υπάλληλοι της ΕΑΠ απόρησαν πώς ένας οργανισμός - ΝΠΙΔ με 10% τακτικό προϋπολογισμό εντάσσεται στην ΕΑΠ. Ούτε η προηγούμενη διοίκηση του Κουρνιώτη δεν είχε τολμήσει εκχώρηση ιδίων πόρων.
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (ΤπΔ)
Στη χθεσινή συνεδρίαση και στο 3ο θέμα που αφορούσε τις εγγυητικές που εκδίδει η  Εθνική Τράπεζα και που κρατά η ΥΔΑΣ λόγω των χρόνιων εκκρεμοτήτων με τα έργα στην Αλεξάνδρεια και στον Λίβανο (ζητήματα που δεν προσπαθεί η διοίκηση επιτέλους να λύσει οριστικά με το Υπουργείο Εξωτερικών), η διοίκηση επέλεξε και αποφάσισε να τις αντικαταστήσει με εγγυοδοτικές του ΤπΔ. Αυτό προϋποθέτει δέσμευση από το ΤπΔ ποσού  1,500,000 € από τα χρήματά μας, που τηρούνται μέχρι σήμερα ελεύθερα στην Εθνική Τράπεζα  και μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σε έκτακτη περίπτωση, για την κάλυψη  μισθοδοσίας και λοιπών αναγκών του Κέντρου.  
Η αιτιολογία τους είναι ότι η ΕΘΝΙΚΗ κρατά προμήθεια 8.000 € το τρίμηνο, σε αντίθεση με το ΤπΔ το οποίο ζητάει 30€ "φύλακτρα" ανά εγγυητική, αλλά δεσμεύει το αντίστοιχο ποσό για αόριστο χρόνο, όσο δηλαδή η διάρκεια της εγγυοδοσίας!!! και το ΚΑΠΕ δεν μπορεί να το διαχειρισθεί ελεύθερα, σαν τραπεζικό λογαριασμό.
Να επισημάνουμε ότι στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ για τις συγκεκριμένες εγγυητικές δεν υπάρχει ζήτημα δέσμευσης χρημάτων, δηλαδή δεν απαιτείται κάλυμμα  (Cash collateral) λόγω της σχέσεως της τελευταίας με το ΚΑΠΕ από της ιδρύσεως του και της μακροχρόνιας συνεργασίας του  με αυτήν. Η πράξη αυτή ήταν η αρχή .........γιατί όπως διαπιστώσαμε στη συνέχεια στο χθεσινό ΔΣ, υπάρχει η ξεκάθαρη πρόθεση της διοίκησης να μεταφέρει  όλους τους λογαριασμούς μας στο ΤπΔ, το οποίο υπάγεται απευθείας στο Υπ. Οικονομικών, με ό,τι αυτό σημαίνει για τα περιουσιακά στοιχεία του ΚΑΠΕ και την μελλοντική του ρευστότητα. Άλλωστε, αυτός είναι και ο λόγος που και το ίδιο το ΥΠΕΞ δεν θα επιθυμούσε αυτήν την αντικατάσταση. Κι αυτή της η απόφαση παίρνεται, μόλις τέσσερις μήνες πριν τη λήξη της θητείας της, δεσμεύοντας τις όποιες επόμενες! 


Το Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου