Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 2018

Παράσταση διαμαρτυρίας των εργαζομένων του ΚΑΠΕ

Τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018, και πριν από την προγραμματισμένη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΚΑΠΕ, οι εργαζόμενοι του Κέντρου πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας απαιτώντας από τον Πρόεδρο Β. Τσολακίδη και τα μέλη του ΔΣ την απόσυρση του θέματος «Ανάθεση Νομικών Υπηρεσιών σε δικηγορικό γραφείο», «με αντικείμενο τη θεσμική και λειτουργική αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας του» ΚΑΠΕ.
Για το εν λόγω  θέμα τα μέλη του ΔΣ είχαν αποπειραθεί να «συζητηθεί» στην  προηγούμενη συνεδρίαση, εντός του αορίστου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Διοικητικά θέματα», όπου με αποφασιστική παρέμβαση των εκπροσώπων των εργαζομένων η συνεδρίαση ματαιώθηκε. Η παρέμβασή αυτή έγινε διότι ενώ ο Γ.Δ. Β. Κίλιας είχε παραπλανήσει το σωματείο για το περιεχόμενο των «Διοικητικών Θεμάτων», μη αναφέροντάς το, ο πρόεδρος επέμενε να το συζητήσει!
Μετά από αυτά και παρότι στην ημερήσια διάταξη για τη χθεσινή συνεδρίαση το θέμα ήταν διακριτό, η διοίκηση επιχείρησε να αιφνιδιάσει και πάλι το σωματείο δίδοντας Παρασκευή απόγευμα (!) ως εισήγηση ένα έτοιμο σχέδιο σύμβασης που το είχε συντάξει η ίδια η δικηγορική εταιρεία που έχει ήδη «επιλεχθεί» από τον Πρόεδρο.
Οι ενστάσεις των εργαζομένων έγκειται αφενός μεν στην μη τήρηση των διαδικασιών, όπως απαιτείται από το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει σήμερα το ΚΑΠΕ αφετέρου δε, στο ίδιο το περιεχόμενο της ανατιθέμενης υπηρεσίας.
Όσον αφορά, λοιπόν, τη διαδικασία, για την υπηρεσία αυτή, της οποίας το ποσόν ανέρχεται στα 35.000 (χωρίς ΦΠΑ), απαιτείται η προκήρυξη διαγωνισμού σύμφωνα με τον νόμο 4412/16 αλλά και η τήρηση συγκεκριμένων διαδικασιών, όπως για όλες τις υπηρεσίες που αναθέτει το ΚΑΠΕ. Καμία διαδικασία δεν τηρήθηκε, μάλιστα, παρακάμφθηκαν και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Κέντρου (Νομική – Οικονομική).
Επί του περιεχομένου, δηλαδή «τη θεσμική και λειτουργική αναμόρφωση του πλαισίου του ΚΑΠΕ» να θυμίσουμε ότι ο Πρόεδρος του ΚΑΠΕ Β. Τσολακίδης, κατά την πρώτη περίοδο της θητείας του Μάιος 2015 – Ιανουάριος 2017 είχε συνάψει σύμβαση έργου με το ΚΑΠΕ και αμείφθηκε γι’ αυτό ακριβώς το «έργο», χωρίς όμως ποτέ να παραδώσει τον παραμικρό απολογισμό για αυτό.  
Όλο το προηγούμενο διάστημα, η μοναδική θεσμική αλλαγή που έγινε, και αυτή από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γ. Σταθάκης, ήταν η πρόβλεψη αμοιβής του Προέδρου του ΚΑΠΕ (θέση μη αμειβόμενη από ιδρύσεως του ΚΑΠΕ) με σχετική νομοθετική ρύθμιση.
Σήμερα το ΔΣ του ΚΑΠΕ επιχειρεί να αναθέσει σε Δικηγορική εταιρεία το ίδιο ακριβώς έργο, δηλαδή την εξέταση και αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου του ΚΑΠΕ. Στο σχέδιο αυτής της σύμβασης είδαμε ότι υπάρχει πρόβλεψη για αμοιβή ύψους 15.000€ (χωρίς ΦΠΑ) προς καταγραφή του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου του Κέντρου(!), εργασία που ήδη έχει γίνει από την προ διετίας συσταθείσα σχετική Επιτροπή του ΚΑΠΕ, ποσό που το θεωρούμε σκανδαλώδες για μια δουλειά που το μεγαλύτερο μέρος της υπάρχει ήδη.
Κατά την παράσταση διαμαρτυρίας, τόσο ο ίδιος όσο και ο εκτελών χρέη ΓΔ Β. Κίλιας, δήλωσαν στους εργαζόμενους ότι η ανάθεση αυτή αποτελεί βούληση του υπουργού Γ. Σταθάκη και ότι βρίσκονται σε συνεννόηση μαζί του. Δηλαδή ο Υπουργός τους ζήτησε να καταστρατηγήσουν τον νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις (που αποτελεί «παιδί»  του, όπως ο ίδιος τον είχε αποκαλέσει κατά τη συνάντηση μας μαζί του) προς χάριν μιας δικηγορικής εταιρείας;
Εντύπωση δε προκάλεσε μας, η δήλωση του προέδρου του ΚΑΠΕ Β. Τσολακίδη ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει η σύμβαση με τη συγκεκριμένη δικηγορική εταιρεία!!!
Οι εργαζόμενοι απαίτησαν να αποσυρθεί το θέμα από την Ημερήσια Διάταξη και τα μέλη του ΔΣ αποφάσισαν να ματαιωθεί η συνεδρίαση.

Οι εργαζόμενοι δήλωσαν ότι αναμένουν σχετικές εισηγήσεις όπου θα τεκμηριώνεται η ανάγκη αυτής της ανάθεσης, η τήρηση των προβλεπομένων διαδικασιών και οπωσδήποτε διαβούλευση με τους εργαζόμενους για τα θέματα που τους αφορούν (Οργανόγραμμα, Κανονισμός Λειτουργίας κλπ)
Το Δ.Σ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου