Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου 2018

Ενόψει της 371ης συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΚΑΠΕ

Συγκέντρωση των Εργαζομένων Δευτέρα 5/2/2018 12:00 μ.μ.
Η Διοίκηση του ΚΑΠΕ με ευθύνη του Πρόεδρου και Γ. Δ/ντη του ΚΑΠΕ επιχειρούν να αιφνιδιάσουν, για μια ακόμη φορά του εργαζόμενους του Κέντρου, ενόψει της επικείμενης συνεδρίασης του ΔΣ του ΚΑΠΕ.
Οι φόβοι που είχαμε, καθώς και η αποφασιστική μας παρέμβαση που οδήγησαν στη ματαίωση της προηγούμενης συνεδρίασης, επιβεβαιώθηκαν. Το θέμα που αποπειράθηκε να συζητήσει ο Πρόεδρος στην προηγούμενη συνεδρίαση, τελικώς αναγκάστηκε να το εισάγει ως ξεχωριστό θέμα με τον τίτλο «Ανάθεση νομικών υπηρεσιών σε δικηγορικό γραφείο». Αντί εισήγησης, όμως, μας έτοιμη «Σύμβαση Παροχής Νομικών Υπηρεσιών» με συγκεκριμένο δικηγορικό γραφείο και αμοιβή 35.000€ (43.400€ με τον ΦΠΑ), σύμβαση που την έχει συντάξει ο ανάδοχος– σημειώστε ότι μας διαβιβάστηκε το απόγευμα της Παρασκευής, προφανώς θεωρώντας ότι θα μας πιάσουν στον ύπνο.
Πέραν του γεγονότος ότι για πολλοστή φορά δεν τηρούν καμία εσωτερική διαδικασία την οποία επικαλούνται σε όλους τους εργαζόμενους για λόγους «διαφάνειας», αναδεικνύεται μέσα από το περιεχόμενο της εν λόγω σύμβασης η πραγματική πρόθεση της διοίκησης.
Η Διοίκηση του ΚΑΠΕ ζήτησε την παροχή νομικών υπηρεσιών με αντικείμενο τη θεσμική και λειτουργική αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας του. Δηλαδή «είτε επιλεγμένη τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του ΚΑΠΕ είτε και εναλλακτικά νομικά σχήματα στην κατεύθυνση ερευνητικού κέντρου ή ερευνητικού ιδρύματος την σύσταση ανώνυμης εταιρίας κλπ», με την προετοιμασία αντίστοιχου νομοσχεδίου και σχετική αιτιολογικής έκθεσης!
Πραγματικά, αγανακτούμε και εξοργιζόμαστε όταν ευθαρσώς η Διοίκηση (συμπεριλαμβανομένων όλων των οργάνων της, Πρόεδρο ΔΣ, Γ. Δ/ντή και μελών του Δ.Σ.) προσπαθεί να αποκρύψει τις προθέσεις της και κρυφίως ενεργεί για θέματα που αφορούν κυρίως εμάς, μια και αυτή η διοίκηση δεν θα είναι εδώ παρά μόνον για πεπερασμένο χρονικό διάστημα! Και ερωτάμε:
  1. 1. Πότε αποφασίστηκε η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου και γιατί ο Πρόεδρος και ο Γ. Δ/ντής δεν παρουσίασαν αυτή τους την πρόθεσή στην πρόσφατη συνάντηση με το προσωπικό; Ειδικά όταν ερωτήθηκαν για το θέμα του Οργανογράμματος; Μήπως για αυτό δεν υπάρχει εξέλιξη;
  2. Ποια είναι τα αποτελέσματα της διερεύνησης για παροχή νομικών υπηρεσιών για την οποία εξουσιοδοτήθηκαν από τα μέλη του Δ.Σ.;
  3. Πως τα μέλη του Δ.Σ. συναινούν σε μια τέτοια ενέργεια (απευθείας ανάθεση 35.000€) όταν για κάθε θέμα ζητούν εισηγήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες και όταν αμφισβητούν ακόμα και τη διαδικασία σύναψης Συμβάσεων Έργου;
  4. Ποία είναι η άποψη και ποιες οι ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών του Κέντρου (Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες και Νομική Υπηρεσία);
  5. Πως αξιοποιούνται από την διοίκηση τα αποτελέσματα παλαιότερων αναθέσεων σε άλλα δικηγορικά γραφεία με συναφές αντικείμενο;
  6. Πως αξιοποιείται η εργασία που έχει παραχθεί στο πλαίσιο των εργασιών της Επιτροπής Θεσμικού Πλαισίου που είχε συσταθεί;
  7. Υπάρχουν διαβεβαιώσεις ή και προτροπή από τον ΥΠΕΝ Γ. Σταθάκη για την ανάθεση στο συγκεκριμένο δικηγορικό γραφείο ή διαβεβαιώσεις ότι θα γίνουν αποδεκτά τα όποια αποτελέσματα τους; (Αν υπάρχει βούληση από το ΥΠΕΝ για μια τέτοια διερεύνηση ας την πληρώσει τότε το ΥΠΕΝ και όχι τα έργα που με πολύ κόπο προσελκύουμε και υλοποιούμε)
Απαιτούμε να μην συζητηθεί αυτό το θέμα στην προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. και να αναλάβει την ευθύνη ο Πρόεδρος και ο Γ. Δ/ντής της ενημέρωσης και της διαβούλευσης με τους εργαζομένους !
Θα χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο που διαθέτουμε ώστε να μην επιτρέψουμε την όποια αλλαγή του θεσμικού πλαισίου χωρίς εμάς και ούτε δίνουμε τη συναίνεσή μας σε μια αναποτελεσματική διοίκηση γι’ αυτό.
Σας καλούμε στην αίθουσα εκδηλώσεων του κεντρικού κτηρίου, σήμερα, Δευτέρα 5/2/2018 12:00, προκειμένου να διαμορφώσουμε τη στάση μας απέναντι στις ενέργειες της Διοίκησης που για μια ακόμη φορά αυθαιρετεί αντιμετωπίζοντας το ΚΑΠΕ ως ιδιοκτησία της!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου